Venstre vil ha integrert tog- og flyterminal ved Torp

Vestfold Venstre inviterte til pressekonferanse og presentasjon av våre toppkandidater og vårt fylkesprogram fredag formiddag.
Det hele foregikk på Torp “nye togterminal” på østsiden av rullebanen. Dette var ikke et tilfeldig valg, da Venstre har en offensiv jernbanesatsing i fylket som en av sine hovedsaker. I denne satsingen inngår også en integrert togterminal på Torp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fra pressekonferanse Torp

Fra pressekonferanse Torp
Foto: Karin Frøyd

Dette muliggjøres dersom nye dobbeltsporet jernbane bygges videre fra Tønsberg til Sandefjord.

Hovedpunktene i vårt program ble presentert for media på den "nye togterminalen". I tillegg ble følgende budskap relatert til bane og Torp lagt fram:

Venstre vil ha integrert tog- og flyterminal ved Sandefjord lufthavn:
-styrker trafikkgrunnlaget for Sandefjord Lufthavn og for Vestfoldbanen. Vi får et bedre togtilbud og et bedre flytilbud.
-Flytting av terminalen bestemmes av eierne, Venstre vil bidra til å legge forholdene til rette.
-En moderne lufthavn forutsetter en miljøvennlig og effektiv tilbringertjeneste;

Venstre står for den mest offensive jernbanesatsingen:
-4 milliarder kroner ekstra til utbygging av Vestfoldbanen fram til 2020. Dette er nok til at vi får:
o Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg
o Utbygging mellom Stokke og Sandefjord med integrert fly- og togterminal (ut over Nasjonal Transportplan 2010 — 2019)
-Prosjektfinansiering vil bidra til raskere gjennomføring av utbyggingen og lavere kostnader.
-Venstre er det eneste partiet som omprioriterer fra vei til kollektivtrafikk. (Høyre vil bruke mer penger på vei, FrP øser ut penger på alt).

Venstre vil ha like vilkår og sikre lokal innflytelse over lufthavnene:

-Venstre vil at statlige og private flyplasser på Østlandet skal konkurrere på like vilkår – og at lokale miljøspørsmål skal avgjøres av vertskommunene.
-Venstre vil motarbeide rolleblanding og samrøre både på kommunalt og statlig nivå; Nødvendig med tydelige skiller mellom eierfunksjon og myndighetsutøvelse.

 Vestfold Venstres listetopper på plass på

Vestfold Venstres listetopper på plass på “togterminalen”. Fra v.: Karin S. Frøyd, Tor Homleid, Kåre Pettersen, Monica Hofer Augheim

Her kan du finne Sandefjords Blads omtale på deres nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**