En hest er ikke bare en hest!

Hester er som folk, de har forskjellig gemytt. Noen er aktive, andre er late. Noen er raske, andere er tregere. Og noen tåler det meste, mens andre er nervøse og lettskremte, skriver Line Mørch. Torsdag skal Arendal bystyre si ja eller nei til planer for skytesneter like ved Stall Siring ved Brekka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hester gjør også som folk, de “snakker” sammen, de kommuniserer med hverandre. De er flokkdyr, og en “melding” fra en hest kan få hele flokken til å reagere. Hvis ett dyr sender ut signaler om at en fare truer, kan i noen tilfeller hele flokken ta ut.
Den aktuelle saken er om et hestesenter kan eksistere i nærheten av en skytebane, der det til stadighet vil være skarpe smell fra skytevåpen. Svaret er at noen hester vil en ikke se reaksjon på i det hele tatt, mens enkelte ganske sikkert vil reagere kraftig. Det kan være som en panikkreaksjon, der de i verste fall også skremmer opp de andre hestene. En kan jo tenke seg hvilke konsekvenser det kan få for ryttere i alle aldre. En annen reaksjon kan være utvikling av nervøsitet, der en kan få redde, vanskelige og uhåndterlige hester.
En ansvarlig dyreeier vil ikke føre dyrene sine inn i et eksperiment for å se om de takler potensielt skremmende omgivelser, det vil en helst ikke utsette vennene sine for. Konsekvensen blir at etablering av skytesenter fører til nedlegging av et bestående tilbud.
Ridesenteret på Brekka har vist seg livskraftig og positivt med masse aktivitet, både for voksne, barn og unge. Et skytesenter gir også masse positiv aktivitet, men ridesenteret er allerede etablert, og vil høyst sannsynlig forsvinne hvis skytesenteret kommer. Så er det bare å velge.

Line Mørch,
dyrlege og Venstrepolitiker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**