Prioriterer kyststamveg

Venstre sine fjerde- og femtekandidatar i Hordaland ynskjer seg ferjefri kyststamveg mellom Stord og Bergen. Det er partiet deira viljuge til å prioritera, seier Synnøve Handeland og Runar Mæland, skriver Innsida.no idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Runar

Synnøve Handeland og Runar Mæland er høvesvis fjerde- og femtekandidat på stortingslista til Venstre, og som kvinnhering og stordabu føler dei transportbehova på Vestlandskysten på kroppen. Difor er dei glade for at Venstre har gjort nokon harde prioriteringar, skriv dei i ei pressemelding.

Synnøve Handeland

— Venstre nasjonalt har sagt at me ynskjer å prioritera kyststamveg mellom Stavanger og Trondheim framfor andre vegprosjekt, seier Synnøve Handeland, og legg til at tilhøva på Vestlandet er slik at det er heilt naudsynt med ein kyststamveg, og ein bør starta med strekkja Stord — Bergen.

Les hele saken her

Vei, miljø
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**