Sterkt sentrum viktig for Norge

Regjeringspartiene og Frp har felles interesse av å forenkle valgkampen inntil det parodiske. På ny skal vi få høre fra Jens Stoltenberg at det står mellom skattelettelse eller fellesskap. Mellom norsk samfunnsmodell eller en amerikansk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

V-logo med dekor

Venstre deler mye av kritikken mot Frp, men det handler mest om mangel på miljøpolitikk, intoleranse og generalisering overfor folk med annen bakgrunn enn den rent norske, om uansvarlig pengebruk og dårlig kulturpolitikk. Arbeiderpartiet prøver å nærme seg Frp på mange områder, og mangler troverdighet i sine angrep på partiet i velferdspolitikken.

Venstre tror verken mer sosialisme eller mer høyrepopulisme gir gode løsninger for Norge. Spesielt ikke i en tid med store utfordringer for å løse klimaproblemene, finanskrisen og trusler mot velferdssamfunnet i form av store endringer i alderssammensetningen.

Derfor er det viktig at makt går veien om et sterkt, sosialliberalt sentrum, og ikke blir for mye påvirket av ytterpartiene i politikken. Partiene til venstre har ingen skrupler når det gjelder å øke det offentliges makt — økonomisk og politisk. De er nærmest kjøpt og betalt av bestemte fagforeninger — som derfor får uforholdsmessig makt over fellesskapet. Det består som kjent av mange andre interesser også, og disse må balanseres i et godt samfunn. Venstresiden har stagnert i forsvar for bestående strukturer, og fornyelsen av offentlig sektor stanser opp. Det truer velferden fordi Norge bare blir dyrere og dyrere å drive.

Fremskrittspartiet er et ytre høyreparti ideologisk. Spesielt gjør det seg gjeldende i innvandringspolitikken, utenrikspolitikken, landbruks- og distriktspolitikken. Vi ser det også i en autoritær partikultur, der frykt for eksklusjon setter medlemmenes frihet til side.

Men på andre områder forsøker Frp å være mer sosialdemokratisk enn sosialdemokratene. Ved å love mer penger til nesten alle offentlige formål, og gi staten mer makt over både kommuner og enkeltmennesker. Det henger ikke på greip når partiet med de største skattelettelsene samtidig har mest å bevilge over offentlige budsjetter.

Et alternativ til den rød-grønne regjeringen må forankres i grunnleggende borgerlige og liberale verdier: Utgangspunkt i det enkelte menneskes frihet og integritet, langsiktighet og ansvarlighet i økonomisk politikk og miljøpolitikk, vekt på verdiskaping og privat næringsliv, anstendighet og humanisme overfor alle mennesker, ikke generalisering og stigmatisering av grupper.

Monica Hofer Augheim

Foto: Venstre

Når Høyre nå går i verdimessig spagat for å tekkes Frp og velgere på høyre fløy, er det viktig at ikke-sosialistiske velgere styrker det liberale sentrum, ved å stemme Venstre! Uten et sterkt sentrum, vil Norge bli kasteball for eksperimenter i feil retning — til ytre høyre eller ytre venstre.

Monica Hofer Augheim
2.kandidat Stortinget, Vestfold Venstre 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**