Vil ha dobbeltspor mellom Støren og Trondheim

Venstre har presentert en grønn samferdselspakke for Trøndelag, og ett av momentene er dobbeltspor mellom Støren og Trondheim. Partiet ønsker å få ned reisetida med tog mellom Oslo og Trondheim, og samtidig gi flere sjansen til å bruke tog til og fra arbeid og skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

Les mer i Trønderbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**