Nordland — mulighetene fylke

Venstre inviterte til en temalunsj om reiseliv på Sortland mandag 24.aug. Reiselivsnæring og reiselivsorganisasjoner, tiltaksansavrlig og andre interesserte var invitert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Turistinformasjon i Risør

Det var tidligere reiselivsdirektør Helge Møller i Reisemål Hardangerfjord ASsom holdt eyt inspirerende foredrag om arbeidet med å få 7 kommuner i en region til å dra i samme retning for å styrke reiselivet.

Møtet ble oppsummert av Vesterålen Online på følgende måte:
Syv minikommuner med skarve 23.000 innbyggere lokalisert i bakgården til Bergen tjener 2 milliarder kroner på turisme i året. Kan Vesterålen gjøre det samme?

– Ja, sier venstrepolitiker og medlem av styret i Vesterålen Reiseliv Arne Mikalsen til Vesterålen Online.

Uttalelsen faller i sammenheng med at Venstre har tatt initiativ til en nettverkslunsj på Sortland hvor reiselivsbedrifter, næringsforeninger fikk høre et seminar med Helge Møller. Møller er tidligere direktør i "Reisemål Hardangerfjord AS". En suksessorganisasjon som knyttet sammen 7 mindre kommuner i Hordaland til å bli en kraftig turistmagnet.

Sukesesshistorie
– Dette har vært bra. Vi har fått lære noe om en suksesshistorie. Det har vært spennende å høre om hvordan disse syv kommunene i baklandet til Bergen har klart å komme sammen å skape en svær omsetning innen reiseliv, sier Arne Mikalsen til Vesterålen Online. Han peker på at det ikke bare er snakk om bedrifter knyttet direkte til reiseliv det handler om.

– Her fikk vi høre om de små bedriftene, bankene, håndtverkerbedriftene rundt reiselivsbedriftene. Det blir veldig synlig når kolonialbutikken i Ulvik har den høyeste omsetningen i turistsesongen, sier en engasjert Mikalsen til VOL.

Offensiv vilje
Mikalsen etterlyser lokalpolitikere som tør å tenke offensive og langsiktige tanker omkring reiseliv.

– Det går ikke an å bygge opp et slagkraftig reiseliv når man må springe rundt på jakt etter penger. I Vesterålen må det samarbeides bedre mellom bedriftene, organisasjonene og kommunene. Det var også lærerikt å se at de i Hordaland har tenkt smalt og ikke bredt. Man må ikke skreve for bredt, sier Mikalsen. Han er glad for at turiststrømmen til Vesterålen har økt.

– Naturen i Vesterålen er fantastisk, men den er gratis. Vi må ha noe å tilby. Vi må ha noe å selge. Turisme må bli en helårsnæring. Hvis vi skal få betalingsdyktige folk må vi ha direktetilknytning til stedet. Vi må kunne ta ned fly med folk som er villig til å legge igjen penger her, sier Mikalsen.

Han poengterer at en forlengelse av rullebanen ved Stokmarknes Lufthavn Skagen ikke er en "hadselsak".
– Flyplassen må bli forlenget og det må bli en regional sak. Dette handler ikke om Hadsel, men om hele Vesterålen, sier Mikalsen.

Økning på 30 prosent
Leder i Vesterålen Reiseliv Roy Odd Schøyen forteller til Vesterålen Online at turiststrømmen til Vesterålen i år har økt med 20-30 prosent. Det til tross for at antall hotellovernattinger totalt har gått ned med 4-5 prosent.

– Vi har 50 medlemmer, mens bare 5-6 av bedriftene er registrert i statistikken, så vi må være forsiktig med å bruke statistikk. Det vi opplever er en veldig økning. Vi opplever det på antall forespørsler og på trykket inn mot hver enkelt bedrift, sier Schøyen til VOL.

Han forteller at det nå innføres et nytt bookingsystem som vil gjøre det lettere for småskalabedriftene i Vesterålen å være konkurransedyktig.

– Vi skal nå bruke det et system som vi er aleine om i Nordland. Dette er det samme systemet som kommunene i "Reisemål Hardangerfjord AS" bruker. Det vil passe bra for våre medlemsbedrifter, sier Schøyen.

Miljøpatrulje
En av tingene som Møller trakk frem som del i suksessen i Hordaland er "miljøpatruljen". En lokal Fordforhandler stilte to biler til rådighet. Ungdom fikk kursing av politiet til å drive enkel veiririgering og patruljen ryddet og så til at rasteplassene i kommunene ble holdt rene og pene.

– Jeg kan tenke meg at dette var populære sommerjobber. Det er en spennende tanke og det er en ny tanke. Det er slik tanker vi må tenke i Vesterålen, sier Mikalsen.

Schøyen er enig, men etterlyser samtidig et bedre samspill med vegkontoret.

– Vegkontoret der nede har spilt på lag med reiselivet. Det er ikke akkurat vår erfaring her oppe. Her har det vært mer disputt enn dialog. Det må vi sammen klare å endre på. Vi klare å samarbeide bedre for å få et felles løft langs veiene, sier Schøyen. Også han mener at fly er nøkkelen til turistsuksess i Vesterålen.

– Vi må få utbedret Skagen. I tillegg kan flyplassen på Andenes knyttes direkte opp mot hvalsafari. Også Evenes-Kiruna er en spennende akse med tanke på pakkeløsninger. Vi må ha et større marked, da kan vi lage mange spennende ting, sier Schøyen.

Ikke en salderingspost
– Mikalsen mener reiselivet i for stor grad blir en salderingspost i de kommunale budsjetter.

– Det kan ikke settes opp mot sykehjemsplasser og lovpålagte tjenester. Politikere må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Turistnæringen er en kjempesvær og solid bransje som må tas på alvor. Jeg er lei av at bransjen blir flirt til av de som tror på et oljeeventyr om 20 år. Turistnæringen vil fortsatt være blant oss og hvor skal alle oljefolkene bo, spør Mikalsen og spiller ballen over til Schøyen med tanke på alle arbeidsplassene som eksisterer i næringen i dag i Vesterålen.

– Vi har 50 virksomheter i Vesterålen Reiseliv. Men tursime som næring er et langt mer utvidet begrep. Vi har en handelsnæring og industri som nyter godt av turismen. Hvor mange arbeidsplasser som eksisterer i Vesterålen på grunn av turisme er ikke mulig å finne ut av, sier Schøyen.

Større enn primærnæringen
Ifølge Helge Møller gikk de syv kommunene fra å være stor på landbruk til å bli stor på turisme.
– I dag er reiselivsbasert omsetning langt større enn det primærnæringen i kommunene var. Det er snakk om nesten to milliarder kroner, sier Møller til VOL.

På spørsmål om hvordan han klarte å samle næringsaktører og organisasjoner i syv kommuner til å dra i samme retning, svarer han at det var en vilje fra næringen selv og politikerne til å omstille seg.

– Det er fullt mulig å gjøre det samme her i Vesterålen. Det er helt symptomatiske forhold her. Små kommuner med lave innbyggertall med en sterk primærnæring. Er viljen til stede, er alt mulig, sier Møller.

Venstres 1. kandidat Berit Woie Berg, sier til VOL at hun skal være med å legge til rette for at det skal bli mulig med et reiseeventyr i Vesterålen også.
– Den viktigste jobben kommer fra næringen selv. Vi skal ikke være en støttekontakt for næringen, men vi skal legge til rette og lage gode ordninger slik at små bedrifter som dem i Vesterålen kan lykkes, sier Woie Berg til VOL.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**