Skuffende nei til Pikene på Torvet

Et flertall i formannskapet stemte i går mot å la Pikene på Torvet få utvidet sin utendørs servering på Torvet med 3×6 meter. — Etter en periode hvor kommunen har ligget på en svært liberal linje når det gjelder etablering av nye, utendørs serveringsområder i Storgata og på Torvet, er jeg skuffet over at 18 kvadratmeter i kroken på en stor og åpen plass som Torvet skal møte så sterk motstand, sier Skedsmo Venstres leder Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Uteservering

Foto: ask, sxc.hu

Pikene på Torvet hadde søkt om å få utvidet sitt serveringsområde med en satellitt mellom eksisterende uteareal og “vannspeilet” ved scenen på Lillestrøm Torv. Satellitten var planlagt innrettet slik at det ville bli gode passeringsmuligheter på begge sider.

— Jeg ønsker en levende by og et levende Torv. Jeg synes det er flott at vi har fått så mange uteserveringsplasser, og mener at det gjør byen til et hyggeligere sted å være på dagtid, ettermiddag og kveld. Det har det også vært et bredt flertall for, i alle fall så langt. Men allikevel velger dessverre et flertall å nekte Pikene på Torvet en beskjeden økning på 18 kvadratmeter. Det synes jeg er sterkt beklagelig, legger Bjerkholt til.

Venstres forslag om å si ja til søknaden fra Pikene på Torvet fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet, og ble nedstemt med 9 mot 4 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**