Smart energiøkonomisering

Venstre besøkte tirsdag Domkirka i Tromsø sammen med Flex-Control* og fikk bekreftet at smart energiøkonomisering er lønnsomt både for privatpersoner, bedrifter, institusjoner og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Energieffektivisering for bedre økonomi og miljø

Energiøko m Roar Sollied

Foto: Jonas

Carsten Hjerresen, opprinnelig fra Danmark og utdannet pilot ved NAC Bardufoss, viste Venstres toppkandidater eksempel på smart energiøkonomisering, som enhver kan spare mange penger på samtidig som man gjør miljøet en tjeneste. Tromsø kommune kan ved en liten investering på 35 000 kr tjene flere hundre tusen kroner på fjernstyring av lys og varme bare i kirkene. -De fleste kirkene brukes jo bare noen få dager i året, så potensialet er enormt. Det er mye å hente på panelovner uten termostater og lyskroner uten sparepærer bare i Domkirka i Tromsø. -Herfra eller fra Rådhuset kunne du ha styrt alle kirkene med en liten dings, sier Hjerresen og nevner flere eksempler fra Danmark.

-Venstre vil gjerne skape mer strøm med vindmøller, men vi må også spare strøm for et voksende behov, sier Venstres stortingskandidat Roar Sollied, som synes det er ille at vi brenner strøm helt unødig. – Det er også viktig at nye bygninger krever lite oppvarming og er fleksible for ulike oppvarmingsløsninger, sier Sollied, som selv har kjøpt varmepumpe til eget hus og i stor grad kuttet ut varmekablene. —Jeg tjener inn pumpa på fem år og har samtidig spart miljøet og fått mer komfort. Rene kinderegget, sier Venstre-mannen.

Venstre vil
[b]stille strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger i nybygg og ved større rehabiliteringer, slik at strømforbruket blir lavere enn 100 kwh/m2.

Styrke vilkårene for utbygging av fjernvarme betydelig.

Etablere gode støtteordninger for energieffektiviseringstiltak og energisparing i bedrifter og husholdninger.

Trappe opp satsingen på det nylig etablerte lavenergiprogrammet.

Opprette et tilbud om energisjekk av boligbygg.

At offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeld ende energikrav.

*************************************************************************

* Flex-Control er en norsk bedrift, som tilbyr produkter som sparer tid og ikke minst penger ved kontroll av energiforbruket. Flex-Control ble etablert i Norge i 2008 og tilbyr intelligente energisystemer som automatisk regulerer bl.a. varme, lys og ventilasjon. Adgang til Internett er tilstrekkelig for å få komplett overblikk over energiforbruket og ev endre innstillingene. Med produkter fra Flex-Control trenger kunder bare å handle ett sted ettersom de sammen med installatører utfører både salg, service og installasjoner. Det spares således både penger på forbruk og tid på drift og vedlikehold.

Troms Venstre takker for god info.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**