Venstres miljø- og næringspolitikk

Venstre ser ingen motsetning mellom miljø og næring. Nye, grønne bedrifter skal sikre både miljøet og framtidens velferd.
NHO ga Venstre terningkast 5 for vår næringspolitikk — og det etter å ha gitt oss minus for miljøpolitikken! I kategorien for kunnskap fikk Venstre som eneste parti karakteren 6.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Naturvernforbundet ga oss 5 for miljøpolitikken. Tidligere har Abelia gitt Venstre topplassering for kunnskapspolitikken. Organisasjonene bekrefter med dette at Venstre tar utfordringene på alle disse områdene.

Der SV er miljøparti uten næringstroverdighet, og Høyre er et næringsparti med lavt miljøengasjement, kombinerer Venstre disse viktige politikkområdene. Sammen med økt satsing på forskning og modernisering av offentlig sektor (velferdsreformen), gir dette en kurs for framtiden som ingen andre

Karin Frøyd

Foto: Tone M. A.

partier representerer.

Karin S. Frøyd,
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**