– Borgerlig flertall gir anstendig kulturpolitikk

– Det er uaktuelt for de borgerlige partiene å gå inn for en slik kulturpolitikk som Fremskrittspartiet fronter. Skal Frp få kontroll over norsk kulturliv, må de sikre seg rent flertall, og det vil ikke skje. Borgerlig flertall vil gi en anstendig og offensiv kulturpolitikk og fortsatt økte kulturbevilgninger, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Trine Skei Grande frykter ikke Frp i kulturpolitikken.

Trine Skei Grande frykter ikke Frp i kulturpolitikken.
Foto: Caroline Roka

Venstre, Høyre og Kristelig Folkepartis toppkandidater i Oslo går i Aftenposten ut med en kulturgaranti. De er lei av skremselspropagandaen fra den rødgrønne regjeringen om at borgerlig flertall vil gi Frp-politikk på kulturfeltet.

Økte kulturbevilgninger
– Det er sludder. Med mindre Frp får rent flertall kommer et borgerlig flertall til å øke dagens kulturbevilgninger, sier Skei Grande. Garantien påpeker også verdien av et mangfoldig og flerkulturelt samfunn, og på verdien av Oslo som kulturhovedstad.

– I perioden 2005-2009 har Norge sett en vekst som savner sidestykke etter krigen, og regjeringen har brukt 100 milliarder mer årlig i sine statsbudsjetter enn hva som ble benyttet i perioden før. Økningene som har skjedd på kulturområdet er ikke spesielt store, sammenlignet med andre sektorer, sier Skei Grande til Aftenposten.

Mer sentralisering med rødgrønn regjering
Tross økte bevilgninger har kultur-Norge god grunn til å være skeptisk til fortsatt rødgrønt styre. — Jeg er skeptisk til hvordan Trond Giske har samlet mye av makten over kulturpolitikken i eget departement. Nesten alt av støttemidler er nå under kontroll av departementet og underliggende organer. Dessuten har vi sett at Giske har utnevnt mange av sine støttespillere til blant annet Kulturrådet. Det er en sentralisering av makt, men kulturen er av natur desentralisert, lokal og mangfoldig. Giske er en trussel mot dette, hevder Grande.

Kulturgaranti 2009-2013
Som førstekandidater i Oslo for Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ved dette valget vil vi utstede følgende kulturgaranti for kommende stortingsperiode:

1. Vi er sterkt uenige i de kraftige kuttene i kulturbudsjettene som Fremskrittspartiet har stått for på Stortinget. Det er uaktuelt for oss å gå inn for en slik politikk. Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har vært, og vil fortsette å være, kulturpartier. Vi vil øke kulturbudsjettene fremfor å kutte i dem.

2. Det flerkulturelle og mangfoldige samfunnet har en verdi i seg selv.

3. Vi vil arbeide for en fortsatt styrking av de viktige kulturinstitusjonene i byen vår, både lokale og nasjonale. Som landets hovedstad har vi et særskilt ansvar for å legge til rette gode forhold for de nasjonale institusjonene som av ulike grunner har sitt opphold i byen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**