Gullvåg (AP) roter om Venstre, Torp og jernbanen

Under overskriften “Venstre-rot” om Torp forsøker Steinar Gullvåg (AP) å spre forvirring både om Venstres holdning til Torp og om vårt forslag til forsert utbygging av Vestfoldbanen. Det som er riktig er at Venstre går inn for å bruke 4 milliarder kroner mer på utbygging av Vestfoldbanen enn det Regjeringen har lagt opp til i Nasjonal Transportplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Med prosjektfinansiering tror vi dette er tilstrekkelig til at vi kan ha sammenhengende dobbeltspor Drammen — Tønsberg i 2020 — og til å bygge parsellen forbi Sandefjord Lufthavn.

Dersom Sandefjord Lufthavn bestemmer seg for å flytte terminalen til østsiden av rullebanen, gir dette muligheter for en integrert tog/flyterminal. Dette er bra for passasjerene, for lufthavnen, for togselskapet og for miljøet.

Så ønsker Venstre at private og offentlig eide lufthavner på Østlandet skal konkurrere om passasjerer og rutetilbud på like vilkår. Vi tror at Sandefjord Lufthavn vil klare seg utmerket i en slik situasjon. Arbeiderpartiet vil — ifølge Gullvåg – styre fordelingen av trafikken mellom flyplassene på Østlandet ved å gi dem ulike rammevilkår.

Tor Homleid


Forskjellen mellom Venstre og AP i denne saken er en god illustrasjon på forskjeller mellom moderne sosialliberal politikk og gammelsosialisme.

28. august 2009
Tor Homleid
Stortingskandidat, Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**