Bytt ut dagens regjering og få fortgang på Østfoldbanen

– Venstre er helt enig med tidligere NSB-direktør Ueland. Det går ikke an å vente i 30 år før Østfoldbanen er ferdig utbygd. Dette er en god grunn til å bytte ut dagens regjering, sier Rita Sletner, Venstres 1. kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

Venstre foreslo i Nasjonal transportplan, å bruke prosjektorganisering med eksterne samarbeidspartnere for å få fortgang i planleggingen. Jernbaneverket har ikke kapasitet, noe som ble bekreftet på Jernbaneforum Øst sin konferanse i går.

– Venstre tar inn over seg at den planleggingen som nå igjen må gjennomgås er avhengig av økt satsing og avlasting av Jernbaneverket. Dette vil ikke dagens regjering og da må vi få byttet dem ut, sier Sletner.

På konferansen til Jernbaneforum Øst ble det påpekt at det er fullt mulig å merkbart redusere reisetida fra Oslo til både Halden og Gøteborg med planer som allerede foreligger. Det dreier seg om justeringer som kan la seg gjøre på relativt kort tid.

– Venstre vil bruke de muligheter som er der for å få redusert reisetida Oslo-Halden til under 80 minutter innen 2020, sier Rita Sletner. Hun påpeker at vi må få på plass prosjektorganisering av de store utbyggingene slik at Jernbaneverket har mulighet til å fullføre de justeringer som er mulig på kort sikt også. I dag er planlegging flaskehalsen og det taper alle på – både pendlerne, Jernbaneverket og NSB.

Venstre foreslo i NTP at dobbelsporet gjennom Moss skal stå ferdig i 2013 og at man skal velge prosjektorganisering av Østfoldbanen for å få gjennomført planleggingen så raskt som mulig. Dette ville ikke regjeringspartiene.

På konferansen til Jernbaneforum Øst ble det påpekt at det er mulig å gjennomføre raskere planlegging men at det er for liten planleggingskapasitet i Jernbaneverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**