Raus gave fra Unni-Lise Jonsmoen hovedgevinst i Venstres valgkamplotteri

Bildekunstneren Unni-Lise Jonsmoen har i forbindelse med stortingsvalget gitt Venstre i Nord-Østerdalen et bilde med tittelen “Flyktning i snøen”, et bilde hun malte i 1993.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Unni-Lise Jonsmoen

Foto: Anders Wahl

Jonsmoen vil være vel kjent av de fleste. Hun har en lang karriere som bildende kunstner og illustratør. "Flyktning i snøen" fra 1993 er et oljemaleri på tre og henter inspirasjon i alle de
fasetter og kontraster som kan være knyttet til det å "bli bosatt" som flyktning i et nytt land som er dramatisk forskjellig i klima og livsvilkår for øvrig fra det landet en opprinnelig kommer fra. Utganspunkt for dette bildet er bosettingen av somaliske flyktninger i Nord-Østerdalen i begynnelsen av 1990-årene, og er en påminnelse om såvel muligheter som utfordringer som er knyttet til integrering i og utvikling av mangfold i samfunnet vårt.

Motivet, malt i olje, er lagt på tre. Dette er grovt furupanel, hentet fra hovedbygningen på garden Sagbakken i Tolga og er fra 1840-årene. Panelets opprinnelige maling danner da også grunnfargen i maleriet. I Jonsmoens kunstverk møtes sterke Nord-Østerdalstradisjoner og noen av vår tids mest krevende realiteter: krig, lidelse, flukt og folkevandringer.

Maleriet uttrykker følgelig et motiv i god Venstre-ånd, malt på "hel ved" av en anerkjent kunstner og stødig liberaler — Unni-Lise Jonsmoen. Venstrelagene i Tolga, Tynset og Alvdal takker for en flott gave, som vi velger å gi videre.

Flyktninger i snøen

Foto: Unni-Lise Jonsmoen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**