Venstres næringspolitikk vil bidra til trygghet

Arbeiderpartiet har etter oljekrisen i 1973 bidratt til å legge ned tusenvis av arbeidsplasser og sørget for at samfunnsviktig fagkompetanse har forvitret innen så vel primærnæringene som håndverk og industri. Selv togproduksjon har gått ut av landet, og et totalt fravær av politisk forståelse for næringspolitikkens betydning for distriktsutvikling, samfunnsbygging og beredskap har ikke bare medført at arbeidsplasser og fagkompetanse forsvinner, men hele bygdesamfunn raseres. Og dette har ikke blitt noe bedre med de rød-grønne statsrådene, som lydhørt har fulgt OECDs anmodninger om å flytte enda flere norske virksomheter ut av landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Fetsund stasjon

Foto: Jonas Libak

Mens norske politikere og interesseorganisasjoner kunne valgt en næringspolitikk som stimulerer til at samfunnsnyttige virksomheter fortsetter deler av sin virksomhet i Norge, har flere ansvarlige regjeringer valgt nedleggelse av tusenvis av kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Som eksempler kan nevnes togproduksjon, gruvedrift, metallprodusenter, stålverk, metallstøperier, glassverk, elektronikkindustri, møbelprodusenter, bildelproduksjon, matvareproduksjon, hermetikkfabrikker, skipsverft, motorfabrikker, turbin- og generatorprodusenter for vannkraft, papirfabrikker, tekstilvareprodusenter, sementproduksjon, kjemiske fabrikker, produsenter av hvitevarer, trelastprodusenter, batterifabrikker med mer.
Den siste virksomheten som er lagt ned er el-bilprodusenten THINK som takket være industripolitisk handlingslammelse flytter sin bilproduksjon til Finland. Dette er bra for finske arbeidsplasser, men med en stimulerende næringspolitikk og mer samfunnsøkonomisk forståelse kunne de polistiske miljøene skapt industriarbeidsplasser både i Finland og i Aurskog-Høland. Norske fagmiljøer har jo faktisk kompetanse til å utvikle THINKs viktigste enkeltkomponent; batteriet.
Derfor er det på tide at flere følger Venstres politikk og stimulerer til bedre rammebetingelser for små- og mellomstore bedrifter som også kan bidra til økt aktivitet og trygghet ute i distriktene – også på østre Romerike.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**