Den som vinner dalen vinner Norge

Her sitter jeg i hyttas største soverom, som for anledningen er oppgradert til skrivestue. Våt sommer har gitt rom for mange refleksjoner om det kommende valget og hva vi faktisk står overfor. De mennesker jeg møter på min vei har forskjellig syn på mangt, men felles for de fleste er at de rødgrønne ved sine utspill på mange måter har vist ikke å holde mål, skriver Anne-Karin Kjeldset i Akers Avis Groruddalen 26.8.2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne-Karin Kjeldset

Foto: Reidar Lerdal

Løftebrudd har nærmest hørt til dagens orden. Mangelen på kvalitet i barnehager og skoler er rystende. Videre nedbyggingen av grøntområder til store barnehageenheter. For ikke å snakke om deres lunkne — og sprikende — forhold til miljøproblematikken på alle plan. Man blir oppgitt over å se og høre de stadige bortforklaringene — i kjent arrogant stil — når korrekte tall kommer på bordet. Sist, men ikke minst løftebruddet til eldreomsorgen. Selv der det fakltisk dreier seg om misforståelser, har det vist seg helt umulig for sittende regjering å beklage noe som helst. Jeg hadde trodd at en politiker som Jens Stoltenberg i alle fall hadde erfaring nok til å unngå slike "tabber".

Solhjells stadige glis som stirrer mot oss i utallige barnslige positurer, gjør meg skikkelig forarget, og nå er sannelig også Heikki Holmås å finne i luftige svev på barnehusken, mens han skamroser Groruddalens barnehagepolitikk. Søte og barnevennlige innspill, det er ganske klart at de rødgrønne nå bedriver rå maktkamp. Den soliditet som i tidligere tider oftest preget Arbeiderpartiet, glimrer med sitt fravær.

Alt i alt skaper dette politikerforakt, som igjen gir grobunn for ekstreme partier på begge sider av valgpendelen. Demokratiet er rett og slett i fare. Det aller siste er Karita Bekkemelloms bok, som skal omhandle hennes forhold til Ap og Stoltenberg. Av dagspressen kan vi lese at hun har blitt oppfordret til å vente med utgivelsen til etter valget — og takk for det! Her dukker assosiasjoner fra Dr. Dyregod opp — "Og du storeste min, er det enda mer"! Det er på høy tid at vi kommer ut av sosialdemokratiets velmenende, men i lengden kvelende, favntak.

Den neste stortingsperioden vil til fulle synliggjøre virkningene av finanskrisen. For å kunne løfte landet videre til beste for HELE befolkningen, trenger vi en regjering som er voksen og kvalifisert for oppgaven. Nemlig å gi forskningsmiljøene mulighet til å fremskaffe kunnskap og kompetanse som kan skape utgangspunkt for dannelsen av de politiske løsninger landet trenger. Synsing og mening eller såkalt sunt folkevett er ikke lenger nok i vårt komplekse, moderne samfunn med alle de utfordringene vi står overfor.

Sittende regjering mener at en sentrumsregjering vil rasere velferdssamfunnet. Det er synd at enkelte muligens tror på den retorikken. Venstre ønsker imidlertid å reformere velferdssamfunnet. Venstre ønsker ikke å diktere hvordan vi skal leve våre liv, men legge forholdene til rette slik at alle borgere kan leve så fullverdig som mulig, ut fra de til enhver tid rådende forhold. Venstre er et parti for alle, ikke noen bestemt gruppe eller klasse.

Selv om vi står overfor et stortingsvalg, avgjør ofte lokale saker hvilket parti vi stemmer på. Mange er usikre, og noen har en sterk grad av lojalitet til et parti uten riktig å sette seg inn i hvordan dette partiet står i lokale problemsaker. Det skal vel vanskelig gjøres ikke å ha oppfattet at undertegnede har engasjert seg i den såkalte Huken-saken. Her vil jeg minne velgere om at Fremskrittspartiet som eneste parti har gått inn for fortsatt drift av Huken pukk- og asfaltverk.

Venstre har både lokalt og sentralt vist at de er å stole på også i denne saken. Ingen av de andre partiene har sentralt — så vidt jeg har kunnet bringe på det rene — tatt avstand fra fortsatt drift. Dette på tross av at Bydelsutvalget, med unntak av Frp, var enstemmige i vedtaket mot drift De nærmeste borettslag har protestert for lengst, senest i mai måned gikk generalforsamlingen i Alunsjø borettslag — OBOS – enstemmig imot fortsatt drift.

Ap har hatt flertall i flere år nå i Groruddalen. Jeg mener at det er all grunn til å stemme på noe annet ved dette valget. Ingen kan være enige i alt hva et parti står for, men med det engasjement som er vist også fra sivilt hold i Groruddalen mot driften i Huken, burde valget være enkelt. Venstre er foreløpig et lite parti, men husk likevel at en stemme til Venstre er en stemme for mer offensiv politikk for miljø, kunnskap, bedrifter og fornyelse av offentlig sektor.

Ønsker meg en fantastisk valgdeltakelse, ingen hjemmesittere i år! Godt valg.

Anne-Karin Kjeldset
Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**