Hvordan kan Haugesund bli en bedre sykkelby?

Vil du hjelpe oss i å gjøre Haugesund til en bedre sykkelby?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre har som mål at andelen reiser med sykkel i Norge skal være på 12 prosent i 2020, mens den i dag er på 5 prosent. Sykling er bra for miljøet, gir god folkehelse og er god samfunnsøkonomi!

Venstre vil innføre en belønningsordning for byer som satser på sykkel etter modell av belønningsordningen for kollektivsatsing. Staten bør stille med penger til byer som etter lokale initiativ iverksetter tiltak for å gjøre byen mer sykkelvennlige.

Haugesund Venstre vil gjøre Haugesund til en god sykkelby og dermed få statlige midler gjennom belønningsordningen. Dette krever at vi først gjør en jobb lokalt for å gjøre Haugesund mer sykkelvennlig.

Vi vil i den sammenheng sette stor pris på innspill fra deg som er syklist i Haugesund på hvordan vi kan gjøre Haugesund til en bedre sykkelby.

Du kan gjøre dette ved å sette av noen få minutter til å svare på en kort spørreundersøkelse på følgende lenke:

http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=05a50l3t1jb4eyp636168

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**