Naturvern til havs

Vern i Norge har frem til nå handlet om vern på fastlandet. Venstre mener den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Trusselbildet mot livet i havet er sammensatt. Konflikten mellom petroleumsaktivitet og fiske og miljø er problematisk. Oljekatastrofen i Langesund viser at skipstrafikken utgjør en miljørisiko som vi i Telemark har tett inn på oss. Mulige langtidsskader i det naturlige kretsløpet til havs etter denne ulykken er det for tidlig å si noe om.

Sukkertaren i Skagerak er nesten utryddet. Kysttorsken, hummer og sild er overbeskattet.

– Vi bør danne oss like god kunnskap om hvordan det står til under vann som over vann. Vi bør også etablere nasjonalparker til havs, slik vi gjør på land, sier Stortingskandidat for Telemark Venstre, Tonje Løwer Gurholt.

Avis, TA

Les reportasje i TA HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**