— Politihøgskolen bør flyttes til Lillestrøm

— Lillestrøm er en ideell lokalisering for Politihøgskolen, sier Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre. Politihøgskolen i Oslo skal flytte ut fra sine eksisterende lokaler, og Skedsmo kjemper med Oslo og en rekke andre kommuner om å få den nye Politihøgskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Politihøgskolen i Lillestrøm

Foto: Skjeseth og Solvang arkitekter AS

Skedsmo kommune har tilbudt tomten som ligger ved siden av Romerike Politikammer og Nedre Romerike Tingrett.

— Det gir gode muligheter for synergieffekter, og i tillegg vil Politihøgskolen få skytebane like i nærheten på Lahaugmoen. Legger du til at Lillestrøm stasjon ligger noen få minutters gange unna og at det deretter er bare 10 minutter til Oslo sentrum, er det vanskelig å se at noen kan slå oss på beliggenhet, sier Bjerkholt.

Før helgen bestemte justisminister Knut Storberget at det skal bygges en ny Politihøgskole i Stavern, men allikevel har dagens Politihøgskole i Oslo behov for nye lokaler. Dagens lokaler på Majorstua er lite egnet for fremtiden grunnet økende studenttall og økte krav til kvaliteten på bygget.

Ledelsen ved Politihøgskolen ønsker en fortsatt beliggenhet i Oslo og ser på muligheter for å flytte skolen til et område på Sogn. Også Politiets Fellesforbund ønsker en lokalisering i Oslo-området, men regner Lillestrøm inn under den definisjonen.

— Kommunikasjonsmessig ligger Lillestrøm nærmere Oslo sentrum i reisetid med tog enn det Sogn gjør med t-bane, sier Bjerkholt.

Politihøgskolen har behov for et bygg som rommer 35.000 kvadratmeter med plass til 600 studenter og 200 ansatte. Sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm har Skedsmo kommune utarbeidet et planopplegg som skal få Justisdepartementet til å velge Lillestrøm som ny lokalisering for Polithøgskolen. Det er bred tverrpolitisk oppslutning lokalt om dette arbeidet.

Politihøgskolen vil få den beste tomten i Oslo-området
Politihøgskolen i Lillestrøm vil få en helt sentral beliggenhet på det park- og elvenære området ved Skedsmo kommunes rådhus, Tingretten og bygget til Romerike Politidistrikt.

10 minutter til Oslo S og 10 minutter til Gardermoen
Politihøgskolen vil få en unik plassering ved landets tredje største terminal. Kollektivterminalen får 8 tog til/fra Oslo i timen. Fra togstasjonen tar det tre-fire minutter å gå til Politihøgskolen. Lillestrøm ligger like langt fra Oslo S som for eksempel Nydalen.

Politihøgskolen får en unik arkitektur
Politihøgskolen får en moderne arkitektur der broer binder sammen undervisningsarealer, bibliotek, seminarrom, administrasjonsokaler og kantine/pausearealer. Fløyene er fra 5 til 7 etasjer. Samlet areal er 35 000 m2. Bygget og studentmiljøet blir en naturlig integrert del av samfunnet (i motsetning til en isolert campus).

Politihøgskolen vil få en moderne miljøvennlig design
Skolen skal være state-of-the-art på inne- og utemiljø. Kun fornybar energi skal brukes til oppvarming- og kjøling. Det skal kun brukes elektrisk energi til komponenter som kun kan drives elektrisk.

Politihøgskolen blir lokalisert i Norges sterkeste sikkerhetsfaglige miljø
Det vil være naturlig å samarbeide med blant andre Romerike politidistrikt, Nedre Romerike tingrett, Kriminalomsorgen og Fengselsvesenet, Skjetten skytterlag, Sivilforsvaret, Forsvaret, HV, Norske redningshunder, Luftambulansen, Brann- og redningsvesen i Sør-Norge, Røde Kors, Norsk Folkehjelp med flere.

Vi har også miljøer som Scandpower: verdensledende innen sikkerhets-, risiko og beredskapsanalyser, Forsvarets Forskningsinstitutt, Justervesenet, Universitetssenteret på Kjeller UNIK, Forsvarets Logistikkorganisasjon, og Statens Havarikommisjon. Med sin sentrale plassering vil tilgjengeligheten til kompetansemiljøet i Oslo sentrum også være ivaretatt.

Studentboliger
OAS (Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad) har ledige boliger i Lillestrøm. De gir også uttrykk for at det er enklere å få bygget flere studentboliger i Lillestrøm enn i det pressede sentrumsområdet i Oslo. PHS er med i OAS.

Politihøgskolen får egen svømmehall og idrettshall
Svømmehall og idrettshall er lagt til underetasjen med lys inn fra 1. etasje.

Se bilder og les mer på Kunnskapsbyen Lillestrøm sine hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**