Fotball-EM kan gi samfunnsgevinst på seks milliarder

I dag legger Fotballforbundet frem sin analyse av EM i Norge i 2016. I rapporten, som er kvalitetssikret av uavhengige analytikere, kommer det frem at den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten av et EM vil ligge i størrelsesorden fire til seks milliarder kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lillestrøm Arena EM 2016

Foto: Biong arkitekter as

— Dette er det vi har sagt hele tiden. Ikke bare vil det være en spektakulær folkefest; det vil også gi klingende mynt i kassa. Fotball-EM vil ikke gå ut over barn og unge, syke og gamle. Tvert imot, sier en entusiastisk leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt.

Selv om gevinsten ventelig vil bli ekstra stor i arrangørbyene, viser rapporten at hele landet vil tjene på et fotball-EM i Norge.

— En ekstra bonus for Lillestrøm er markedsføringseffekten. Oslo, Stavanger og Trondheim er allerede relativt godt kjent internasjonalt, men når fotball-EM kommer til Lillestrøm, vil også Lillestrøm bli et husholdsnavn i Europa, tror Bjerkholt.

Du kan lese mer om overleveringen av Fotballforbundets EM-analyse her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**