Miljø, kunnskap og velferd er viktigst for Venstre

Er dette viktige saker for deg ber vi deg om å vurdere Venstre ved årets valg. På denne siden gir vi deg kortversjonen av vår politikk – på fem minutter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Se også NRKs utspørring av Venstres Lars Sponheim.

Ola Elvestuen om miljø

Venstre vil:
ha reisetid på 4 timer med tog mellom de store byene.
nå Kyotomålene med nasjonale tiltak.
innføre felles elektronisk kortordning for kollektivtransport som gjelder i hele landet og alle transportmidler.
arbeide for en utslippsfri samferdselssektor med en grønnere bilpark.
redusere strømforbruket gjennom energieffektive boliger og næringsbygg.
etablere verneplaner til havs og si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og andre sårbare områder.
satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi.
sikre sårbar og spesiell natur, samt systematisk kartlegge artsmangfoldet.

Trine Skei Grande om kunnskap

Venstre vil:
innføre et kompetanseår for lærere for å sikre faglig påfyll og videreutdanning.
øke opptakskrav og utvide allmennlærerutdanningen til 5 år.
styrke forskningen gjennom økte bevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.
styrke nyskaping gjennom forenkling, bedre rammevilkår og sosiale ordninger for gründere.
innføre et grønt skatteskifte: Lavere skatt på arbeid, høyere avgifter på miljøfiendtlig adferd.
øke norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen 2013.

Lars Sponheim om velferd

Venstre vil:
styrke kommunene og gi dem større ansvar for helse- og omsorgsttilbudet.
satse på forebygging, bl.a. ved å styrke primærhelsetjenesten.
gi sykehjemsplass til alle som trenger det, og styrke kvaliteten i sykehjemmene.
ha nye, forsterkede institusjoner i kommunene som kan avlaste sykehusene, flere rehabiliteringsinstitusjoner.
etablere lavterskeltilbud på kommunenivå for psykologisk behandling uten henvisning.
tilby rusavhengige behandling innen 24 timer etter avrusing og utvide tilbudet av medisinsk
behandling.
redusere skjemaveldet i helse- og sosialvesenet. Mer behandling, mindre byråkrati.

Partilederutspørring NRK

Utspørring i NRK, Lars Sponheim

Foto: NRK

• Last ned hele sendingen med partilederutspørring fra NRK.
• Du kan også se NRK Hordalands intervju med Lars Sponheim.

10 gode grunner til å stemme Venstre:
1. fordi Venstre vil gå spissen for nødvendig omlegging til grønnere økonomi.
2. fordi Venstre satser på kunnskapssamfunnet — skole, forskning, nye bedrifter.
3. fordi Venstre tør å gjøre det nødvendige — en velferdsreform som vil gi bedre helse og omsorg i større kommuner.
4. fordi Venstre er det liberale partiet som står opp for enkeltmennesket, maktbalanse, åpenhet og personvern.
5. fordi Venstre står for en ansvarlig økonomisk politikk.
6. Fordi Venstre vil gjøre hverdagen lettere for gründere og andre som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen til.
7. fordi Venstre står for en anstendig grunnholdning til alle mennesker og nekter å generalisere folk fra andre land.
8. fordi Venstre vil sørge for et krafttak for jernbanen, med fire timers reisetid mellom Oslo og Bergen/Trondheim innen 2020.
9. fordi Venstre står for en ruspolitikk som vil hjelpe dem som trenger det mest.
10. fordi Venstre vil sørge for at regjeringsmakt forankres i det liberale sentrum.

Logo Venstre, Høyre og KrF

Hva mener Venstre om regjeringsspørsmålet?
Venstres ambisjon er å være et så sterkt liberalt sentrum i norsk politikk at det verken blir rød eller blå dominans i det nye Stortinget. Makten bør ha et balansepunkt i sentrum.

Venstre mener dagens regjering må få avløsning. Flertallsregjering med stort indre sprik gir lukkede prosesser, mye rot og dårlige vedtak. Regjeringen har administrert landet med eventyrlige inntekter til disposisjon, men har stanset reformarbeid og fornyelse. Den har sviktet sine egne løfter i miljøpolitikken, i kampen mot fattigdom, og har stått for hvileskjær i den viktige forskningspolitikken. Den er ikke glad i bedrifter, og neglisjerer nyskapingen. Landet vil stagnere under fortsatt "rød-grønt" flertall.

Venstre ønsker et anstendig borgerlig alternativ, bestående av Høyre, Kr. F og Venstre. Vi har samarbeidet godt før, og kan stå for en felles politikk for bedre miljø, mer satsing på kunnskap og nyskaping i næringslivet, anstendighet i innvandringspolitikken og en mer treffende sosialpolitikk.

Den politiske avstanden er for stor til at Venstre kan delta i regjering sammen med Fremskrittspartiet. Avstanden er stor i miljøspørsmål, den økonomiske politikken, innvandringspolitikken, kulturpolitikken, utenrikspolitikken og i spørsmål som lokaldemokrati, distriktspolitikk og landbruk. I Stortinget vil Venstre samarbeide fra sak til sak med alle partier når det er politisk grunnlag for det.

 Er du usikker på valget. Da kan en nøytral partitest hjelpe deg.

Er du usikker på valget. Da kan en nøytral partitest hjelpe deg.

Mer informasjon
Still dine spørsmål og delta i debatten på www.liberal.no, Venstres valgportal.
Vi du enkelt finne din kandidat i ditt fylke: Se Kandidat ’09.
Er du usikker på valget: Ta en nøytral partitest. Vi guider deg videre til de beste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**