Viktige nyanser i debatten om fildeling

Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fildeling. Teknologientusiast og forfatter Eirik Newth kritiserer i dag oppropet deleikkestjele.no, og etterspør en mer prinsipiell debatt rundt fildeling. — Gledelig at vi får nye nyanser i debatten om fildeling, sier Venstres Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 - Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fildeling.

– Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fildeling.
Foto: Caroline Roka

Erik Newths kronikk i Dagbladet, kritiserer oppropet deleikkestjele.no. Han viser til nyinnførte lover mot fildeling i Frankrike og Sverige, som har blitt møtt av massiv kritikk fra personvernforkjempere. Lovene tillater nettleverandører å overvåke trafikken til brukerne, for å kunne forfølge dømme vanlige borgere som laster ned filer.

Les mer
Venstres fildelingspolitikk.
Diskuter på Liberal.no.

Fildeling

Foto: stock.xchng

Regelverket må endres
– En slik inngripen i privatlivets fred er jeg sterkt kritisk til. Det er blant annet derfor vi i Venstre har turt å tenke litt høyt rundt alternativer til overvåking. Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fildeling. Nasjonalt og internasjonalt regelverk må endres slik at det gjøres helt klart at de bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng, sier Skei Grande.

Tre hovedprinsipp for Venstre
1) Ingen skal urettmessig tjene penger på andres åndsverk.
2) Spredning av kultur er grunnleggende positivt, både for opphavshavere og forbrukere.
3) Den eksisterende lovgivningen er etter vår mening ikke tilpasset en ny teknologisk virkelighet.

Tre alternativer for veien videre
1. Ikke gjøre noe. Den har Venstre liten tro på.
2. Innføre en praktisk storovervåking av alle internettbrukere, slik Newth viser til fra Sverige og Frankrike.
3. Vi kan sørge for at opphavshavere får ordentlig betalt for nedlastingen/fildelingen som faktisk skjer, slik Venstre har tatt til orde for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**