Konkrete tiltak nå!

Venstre krever konkrete tiltak fra Bjarne Håkon Hanssen når han i dag besøker Nygårdsparken. — Vi trenger både penger og en ny politikk, mener Gunn-Vivian Eide, stortingskandidat for Venstre i Hordaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sprøyte

– Jeg var så heldig å få delta på nabomøtet i går, som ble arrangert av velforeningene i nabolaget til parken. Jeg skjønner og deler beboernes frustrasjon med tingenes tilstand, og må få rose dem for at de setter søkelyset på de uverdige forholdene til rusavhengige, sier hun. — Deres forslag om et nærpoliti på Nygårdsøyden kan Venstre støtte.

Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis den rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. – Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning. Dette må sees i sammenheng med at det må opprettes mange flere behandlingsplasser, og ikke minst sikre et bedre ettervernstilbud, understreker Eide.

Gunn-Vivian Eide profilbilde

For noen av de tyngste rusbrukerne kan heroinassistert behandling være livreddende. Erfaringene fra både Zürich og Hamburg er at slik behandling reduserer både nyrekrutteringen og overdosedødsfallene, samt gir rusavhengige helse og mulighet til å fungere i hverdagen. Og ikke minst reduseres kriminalitet og prostitusjon når heroinavhengige slipper å bruke dagen på å skaffe penger til neste skudd.

– Bergen er godt egnet som forsøksby for et slikt tiltak, og tilbudet kan gjerne integreres i den planlagt rusakuttklinikken, mener Eide. – Dette er et komplekst saksområde, og det er viktig å påpeke at heroinassistert behandling bare er ett av en rekke tiltak som må iverksettes, og da opp mot de aller tyngste brukerne. Det haster uansett også å få på plass et sprøyterom i Bergen der rusavhengige får tilsyn av kompetent helsepersonell hele døgnet.

Les også saken i BA

Venstres rustiltak for Bergen:
• Nærpoliti på Høyden
• Forsøksprosjekt med heroinassistert behandling
• Etablere Sprøyterom i Bergen
• Opprette en Rusakuttklinikk, et lavterskeltilbud der brukerne bl.a. kan møte både primærhelsetjenenesten, spesialisthelsetjenesten, og NAV/sosialtjenesten
• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige
• Garantere poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning
• At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer

Liberal
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**