Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger

Å fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger har vi råd til! Det er god utdanningspolitikk, god ungdomspolitikk og gagner bedrifter og storsamfunn; en utgift til innteksts ervervelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Flere enn 100 ungdommer i Telemark står i disse dager helt uten lærlingeplass. Det er en vanskelig situasjon for dem det gjelder. Og dette er ingen ny situasjon. Vi vet at noe må gjøres for å sikre gode og flere lærlingeplasser, ikke minst i offentlig sektor – hvor det er svakere tradisjon for å ta inn lærlinger enn det er i private bedrifter.

Derfor vil Venstre fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Å frita arbeidsgivere for denne avgiften mener Venstre kan være forskjellen på om en bedrift oppretter en lærlingplass eller ikke.

Det kan bli tøft for de ungdommer som ikke får lærlingeplass. Vi som arbeidsgivere bør påta oss forpliktelser som lærlingebedrift, men det er ikke urimelig å forvente at det offentlige legger bedre til rette og stimulerer til flere lærlingeplasser. I følge NHO mener mange bedrifter at økt lærlingetilskudd vil motivere til å ta inn flere lærlinger. Personlig mener jeg at arbeidsgiveravgift for lærling er en nær uforståelig ordning og bør avvikles, slik Venstre foreslår. En betydelig justering av lærlingetilskudd er imidlertid også rimelig. Og enkelte kommuner velger sågar å bevilge fra eget næringsfond et engangsbeløp for slik å stimulere bedrifter til å påta seg det ansvar det vitterlig er å ansette lærlinger i et utdanningsløp.

Signy Gjærum

Signy Gjærum

Avslutningsvis: Av egen erfaring vet jeg at det er meget positivt for en bedrift å ha lærlinger. Hva sier dere, kommuner i Telemark? Dere er store arbeidsplasser. Har dere det antall lærlinger man burde kunne forvente? Det ville kanskje hjulpet på motivasjonen om det ble vedtatt å fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger slik Venstre foreslår?

SIGNY GJÆRUM (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**