Krever at regjeringen følger opp klimaforliket

– Det er bra at regjeringen bevilger 20 mill kroner til videre drift av Bjerknessenteret, men det skulle bare mangle. Skal Bergen bli klimahovedstad må minumskrav være at forskningsforpliktelsene i Klimaforliket oppfylles, sier andrekandidat Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Forskning, innovasjon

Etterlyser konkret plan
Han etterlyser en konkret opptrappingsplan av klimaforskingen, slik regjeringen forpliktet seg til i i Klimaforliket.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Denne planen skulle vært klar i løpet av 2008, men vi venter fortsatt. Det eneste vi får høre fra regjeringen er at det arbeides med det. Det er ikke godt nok, sier Paarup Michelsen.

Forskning, medisin, helse

Må styrke statsbudsjett
Forskningsrådet har anbefalt at klimaforskningen må styrkes med 300 millioner kroner i 2010-budsjettet. – Jeg vil utfordre Lysbakken og Aasland til å garantere at man får til en slik styrking i neste års statsbudsjett, sier Paarup Michelsen.

Venstre vil også prioritere disse tiltakene:
* Øke forskingsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2013
* Øke Fondet for forksning og nyskapning til 150 mrd kroner i 2010.
* Øke basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitisjoner
* Øke beløpsgrensen oggjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**