Miljø. Troverdighet eller valgflesk?

Miljø. Det er knapt et valgkamputspill fra noe parti som ikke inkluderer et eller annet miljøløfte. Bra det, men jeg håper velgerne ser bak løftene og på den virkelige politikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Miljø. Det er knapt et valgkamputspill fra noe parti som ikke inkluderer et eller annet miljøløfte. Bra det, men jeg håper velgerne ser bak løftene og på den virkelige politikken. At miljøspørsmål er viktig er nok de fleste enige om. Klima, bedre oljevern, ivaretagelse av biologisk mangfold er viktige saker kanskje først og fremst for kommende generasjoner, og derfor lett å nedprioritere i det korte bildet. Men de viktige valgene for å sikre miljøet i et langt perspektiv må gjøres nå. Norge er verdens beste land og bo i selv om svartmalingen i valgkampen gir et helt annet inntrykk. Vi har råd til å gjøre prioriteringer basert på verdigrunnlag. Vi har råd til å velge løsninger nå som gir et godt liv for folk om 50 år. Vi har råd til å la etiske valg være en del av de politiske løsningene, ikke bare kroner og øre.
Oljeboring i Lofoten. I et av Europas flotteste naturområder, i et av verdens største matproduserende områder. Den nordatlantiske sildestammen er verdens største fiskestim. Sildeyngel fra denne enorme bestanden og matressursen driver hvert år forbi Lofoten. Betydningen for økologien, for sjøfugl, som mat for mennesker, kan nesten ikke måles og verdsettes høyt nok. Og så er det skreien da. Lofoten koker av liv. I dette området er det planer om å starte boring for å hente ut mer fossilt brennstoff. Paradokset i dette er jo også at vår tids største utfordring er nettopp er å redusere forbruket av olje. Å starte oljeboring i nettopp Lofoten blir da på alle tenkelige måter så veldig galt. I Telemark har vi klart i minne fra i sommer hva selv relativt små mengder olje kan gjøre med miljøet vårt. I områder med oljeboring er risikoen for de helt store utslippene alltid der. I kjølvannet av oljeindustrien følger også mange mindre utslipp, stadig drypp av olje, og mye annen miljøskadelig påvirkning, som ikke får medieoppslag på samme måte. Interessant å se hvordan de ulike partiene forholder seg til dette. Dagens regjering tør ikke ta et prinsipielt standpunkt basert på verdivalg. Selv Kristin Halvorsen blir vag når hun på direkte TV blir konfrontert med spørsmålet. Har de ikke lært at slike utredninger bare blir en utsettelse og at tunge økonomiske interesser alltid slår i hjel miljøinteresser? De rødgrønne stemte nettopp også for at Norge fortsatt skal være med på et av de verste oljeutvinningsprosjektene verden noen gang har sett, oljesand i Canada. Høyre og FrP vil raskt gå inn for å åpne Lofoten for oljeindustrien. KrF vil også først ta stilling etter en utredning er lagt fram og de har ikke stengt døra for et samarbeid med FrP. Faktisk er det bare Venstre som allerede nå klokkeklart sier et nei til oljeboring i Lofoten. Alle andre partier sier enten ja eller åpner for mulighet for oljeboring. Venstre er ikke lydhør for alle slags argumenter om at det "nok sikkert vil gå bra" eller "vi er så flinke i Norge til å sikre oss". Olje som fortsatt ligger i fjæresteinene i Telemark minner oss sørgelig om at det faktisk ikke alltid går bra. Visse ting gambler man bare ikke med. Naturperlen og spisskammeret Lofoten er et slikt. Vil du ha politikere på stortinget som evner å ta prinsipielle standpunkt når det virkelig gjelder og som vil at oljeindustrien ikke skal slippe til i områder som Lofoten er det bare et parti som kan love det. Venstre hadde det samme standpunktet i den forrige sentrumsregjeringen og gjorde det klart også da at Lofoten ikke var til å forhandle bort på noen måte. Dessverre er dagens rødgrønne regjering ikke like grønn og de har igjen åpnet døra til Lofoten for oljeindustrien. Fortsatt rødgrønn regjering betyr en åpning av Lofoten. En borgelig regjering med Høyre og FrP betyr også åpning av Lofoten. En borgerlige sentrumsregjering med Venstre er faktisk det eneste alternativ som vil sikre at Lofoten fortsatt forblir et unikt naturområde og et av verdens største spisskammer.

Per Espen Fjeld
Styremedlem Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**