Velg Venstre i Vestfold

Venstre har tre hovedsaker vi markerer: Miljø, kunnskap og velferd. I tillegg har vi brennende engasjement for et åpent samfunn hvor alle skal kunne delta og bidra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi kan nevne oljekatastrofen med "Full City", rangeringen av den offentlige skolen i landssammenheng og problemene rundt sykehuset som spesielle Vestfoldproblem, men ender opp med å se at våre problem deles med mange, mange andre.

"Mer frihet og mer ansvar" er Venstres slagord og vi kjemper for et liberalt samfunn hvor friheten er en drivkraft som bare begrenses av ansvaret for hverandre.

V-logo med dekor

Frihet til å kunne leve i et giftfritt og mangfoldig miljø der klimatrusselen er et ansvar både for den enkelte og for fellesskapet.
Frihet til å kunne utvikle evnene vi har gjennom en fantastisk offentlig skole med lærere som begeistret sprer de solide kunnskapene de har til elever som føler et tydelig ansvar for sin egen fremtid.
Frihet til å velge det velferdstilbudet som passer den enkelte i den situasjonen man er i, og ansvar for hverandres livskvalitet.

Venstre står i første rekke for at vi skal styres uavhengig av særinteresser. Det kan ikke være riktig å skaffe seg innflytelse gjennom pengegaver eller organisasjoner uten demokratisk forankring. Derfor kjemper vi for åpenhet og offentlighet i størst mulig grad for at vi alle skal få innsyn der beslutninger blir gjort.

Venstre vil drive frem en moderne miljønasjon der vi sier nei til forurensende gasskraftverk, nei til olje og gassutvinning ved Lofoten og nei til videre privatisering av fellesområder langs kysten. Vi vil finne nye og banebrytende løsninger ved sterk styrking av midler til forskning og utvikling, ved premiering av miljøvennlige løsninger og ved å tydeliggjøre forvaltningen av både kultur- og naturlandskapet. Kulturarven er et felleseie som krever et særlig ansvar og den nye riksantikvaren vil bli kraftig prøvet av Venstre.

Venstre vil prioritere læreren som den viktigste ressursen i skolen. Det er læreren som skal være på topp faglig gjennom hele karrieren. Da blir det nødvendig med regelmessig påfyll gjennom vel tilrettelagt etterutdanning. Respekten for læreren skal styrkes gjennom bedre lønnsbetingelser, høyere krav til utdannelse og mer meningsfylt skolehverdag.
Læreren er sjefen klassen, og det er læring som er den sentrale aktiviteten.

Venstre vil se den enkelte når det er nødvendig med helse- eller omsorgstilbud. Det er behovet som skal styre tiltaket og ikke begrensningene i institusjonene. Det skal være lett å få den nødvendige hjelpen man trenger, fordi samarbeidet innen velferd skal styrkes. Kommunen skal utpeke en ansvarlig kontaktperson som får ansvar for at alle de offentlige og private tilbudene rekker frem. Det viktigste er ikke hvem som utfører velferdstjenester, men at de blir godt utført.

Venstre ligger i tyngdepunktet i Stortinget og har vært med i flertall av de regjeringene som har vært i Norge. Vi vil etter all sannsynlighet igjen spille en nøkkelrolle i den regjeringen vi får etter 14. september. Venstre har valgt sine venner, Høyre og Krf., og har sagt klart i fra at vi ikke kan sitte i regjering med Fremskrittspartiet og gå god for deres politikk.
Vi går så langt at vi vil felle en Frp.-regjering ved første mulighet.

Hallstein Bast - 2

Foto: Even Bast

Venstre ser mulighetene i en sentrumsregjering hvor vi vil arbeide for å få igjennom en fremtidsrettet og miljøvennlig venstrepolitikk!

Hallstein Bast
Fylkesleder i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**