Venstre i siget!

Hordaland Venstre går frem i målinger hos både BA og BT, og får 7.8% hos sistnevnte. – Dette inspirerer i innspurten, smiler stortingskandidat Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valgboden Bergen Anders Skoglund

Venstre går altså frem 3.1% siden sist måling. – Forrige måling var nok preget av Klassekampen og Aps kampanje for å klistre oss opp mot Frp, tror Paarup Michelsen. – Vi har brukt tid på å understreke at dette er feil, og prøvd å forklare at dette er av politiske grunner. Det tror jeg folk har forstått, fortsetter han.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Vi har nok også tjent på å ta opp de vanskelige sakene. Blant dem har nok det viktigste vært rusomsorg, tror han. – Venstre er det eneste partiet som våger å ta upopulære standpunkt i denne saken, og som presenterer en helhetlig politikk på feltet.

Venstres rustiltak for Bergen:
• Nærpoliti på Høyden
• Forsøksprosjekt med heroinassistert behandling
• Etablere Sprøyterom i Bergen
• Opprette en Rusakuttklinikk, et lavterskeltilbud der brukerne bl.a. kan møte både primærhelsetjenenesten, spesialisthelsetjenesten, og NAV/sosialtjenesten
• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige
• Garantere poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning
• At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer

Se Lars-Henrik Paarup Michelsen debattere temaet på Vestlandsrevyen.

Les mer om målingen i BT her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**