Venstres miljø- og klimapolitikk

Venstre går som eneste norske stortingsparti til valg på at vi skal nå vår internasjonale klimaforpliktelse med tiltak her hjemme i 2012. Venstre har prioritert miljø og klima, og vil fortsette å gjøre det. Norske klimautslipp skal reduseres med minst 25 % av 1990-nivå innen 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Venstre er bekymret for klimagassutslippene, og vil derfor være med på å snu utviklingen.

Regjeringen påstår at den er bekymret for klimagassutslippene, men hvorfor bruker finansministeren fra SV milliarder for å stogge uroen i finansmarkedet, mens hun vil øke de norske utslippene av klimagasser? Regjeringen gir tillatelse til å kartlegge fossil energi utenfor Jan Mayen, gir tillatelse til å lete etter fossil olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen og unnlater rensing av gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø.

Venstre ønsker raskere utbygging av jernbanen. Dette er viktig for miljøet og for en mer effektiv samferdsel i tettbygde strøk. Konkurranseutsetting av vedlikehold og drift av jernbanelinjer vil føre til en mer effektiv utbygging. Dette er virkemidler Venstre vil ta i bruk, men som SV ikke vil bruke. Mangelen på effektive virkemidler har ført til at pendlertrafikken i Østlandsområdet har opplevd store problemer med forsinkelser, og mange velger bil i stedet for kollektiv.

Karin Frøyd

Det sikreste for en miljøbevisst velger i Vestfold er å velge Venstre.

Karin S. Frøyd,
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**