Ber om ladepunkter for elbil ved rådhuset

Kåre Pettersen (V) tok i siste møte i hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk opp at Stokke kommune burde gå foran som et godt eksempel når det gjelder å tilrettelegge for bruk av elbiler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Organisasjonen Transnova har bevilget 50 millioner til en ordning for å støtte etablering av ladepunkter. Hvert punkt støttes med 30.000 kroner til etablering. Transnova sitt hovedmål er å bidra til reduserte CO2-utslipp fra transportsektoren slik at Norge når Klimameldingens mål for utslippsreduksjoner i 2020,

Resultatet av saken ble at et enstemmig hovedutvalg ber kommunens administrasjon søke om midler til å få på plass ladepunkter ved rådhuset i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**