Oppfølging og tilbakemelding i skolen

Venstre ønsker en storsatsing på den offentlige skolen. Vi vil at skolen skal ha et godt faglig innhold før skolen fylles med alt av andre oppgaver. Derfor mener Venstre at en satsing på læreren som den viktigste ressursen i skolen er helt avgjørende for å gi elevene en god følelse av læring og tro på egne evner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skolestua Hedrum Bygdetun

Lærere må ha både rett og plikt til å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse, og Venstre vil derfor innføre muligheten for et Kompetanseår, slik at den formelle kompetansen kan heves og fornyes med jevne mellomrom for alle lærere i alle fag.

Elevene må følges tettere opp de første skoleårene og opplæringen i de grunnleggende fagene lesing, skriving og regning må styrkes. Det er ganske nedslående å konstatere at rundt 20 % av elevene som går ut fra ungdomsskolen ikke behersker disse fagene på en tilfredsstillende måte.

Det er derfor viktig å kartlegge den enkelte elevs ferdigheter og kunnskapsnivå de første skoleårene. Dette er helt nødvendig for at hver enkelt elev skal kunne få riktig oppfølging. Venstre mener det må gjøres gode evalueringer og gis tilbakemeldinger til elever og foreldre gjennom hele barneskolen.

Gode motiverte lærere må få bruke tiden sin til å være lærere i skolen: i dag viser undersøkelser at lærere bruker en fjerdedel av tiden sin til vaktmestertjenester og kontorarbeid.

Trygge og faglig oppdaterte lærere er med på å gjøre skoledagens innhold interessant for elevene og får fram følelsen av å kunne mestre skolehverdagens utfordringer.

Tor Heyerdahl Svensen

Melsomvik, 5. september 2009
Tor Heyerdahl Svensen
Leder, Stokke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**