Togreisende taper i spillet om lyntog

– Rødgrønne politikere skaper et inntrykk at det tas radikale grep på veien mot lyntog. Faktum er at uten konkrete vedtak og forseringer av flere dobbeltspor, Ringerikstunell og Grenlandsbane, så har vi utsatt moderniseringen av jernbanen på ubestemt tid, sier Venstres Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Tog

Foto: E.Pedersen

– Folk rundt storbyene i Norge er ikke opptatt av hvordan jernbanen skal bli om 20-30 år. De vil vite hva som skjer på kort sikt, sier Elvestuen.

Lunkent flertall
Det er flertall blant partiene på Stortinget for å intensivere arbeidet med høyhastighetstog.

– Dette er også Venstre tilhengere av, men i Nasjonal transportplan (som Stortinget vedtok i vår) er det ikke en gang fastsatt et årstall, eller bevilget en eneste krone til en slik togsatsing. Politikere er mest opptatt av å profilere seg på lyntog, men det hele er et spill for å flytte fokus bort fra at man ikke leverer viktige tiltak for bedre tilbud på kort sikt, sier en irritert Elvestuen.

 Derfor må vi allerede nå oppgradere og forsere viktige strekninger for å nå kortsiktige målsettinger, sier Elvestuen.

Derfor må vi allerede nå oppgradere og forsere viktige strekninger for å nå kortsiktige målsettinger, sier Elvestuen.
Foto: Caroline Roka

Må oppgradere nå
– Dagens toghastiget er i snitt om lag 80 km/t mellom de store byene. Med lyntog snakker vi om hastigheter over 200 km/t. Det er innlysende at dette krever tid og enorme ressurser. Derfor må vi allerede nå oppgradere og forsere viktige strekninger for å nå kortsiktige målsettinger. Uten en slik satsing vil reisende stå i kø også de neste 20 årene, sier han.

– Lyntog i framtida avhenger av viktige prosjekter for redusert reisetid innenfor et langt kortere tidsperspektiv. Da nasjonal transportplan ble behandlet i Stortinget foreslo Venstre å øke satsingen på jernbanen med 30 milliarder kroner på prosjekter som må gjennomføres snarest. Dette er helt avgjørende prosjekter, dersom lyntog i det hele tatt skal være mulig, sier Elvestuen.

Dette er prosjektene Venstre vil satse på i Nasjonal transportplan: De rødgrønne partiene stemte i mot alle forslagene.
Ringerikstunellen på Bergensbanen — fullfinansieres.
Dobbeltspor Hamar — Lillehammer — fullfinansieres.
Grenlandsbanen for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Sørvestbanen) — fullfinansieres.
Dobbeltspor Oslo-Ski — forseres.
Eidangerforbindelsen — forseres.
Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Kleberget — forseres.
Oppstart dobbeltspor sør for Drammen og tiltak for redusert reisetid på Vestfoldbanen — fullfinansieres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**