Topp karakter for kunnskap, miljø og næringspolitikk til Venstre

At det går an å ha flere gode tanker i hodet på en gang, viser vel nettopp den anerkjennelsen Venstre har fått de siste dagene. Organisasjonene Abelia, WWF og NHO gir i sine ulike undersøkelser svært gode skussmål til Venstres politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Det viser at Venstre er et alternativ for de som vil ha en politikk som forener både kunnskap og skole, miljø og klima samt en fornuftig og framtidsrettet næringspolitikk, sier Kåre Pettersen, Venstres 1. kandidat i fylket.

WWF (World Wildlife Fund) har testet alle partiene i viktige miljøspørsmål, blant annet oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, mål for reduksjon av klimautslipp og satsing på lyntog og elbiler. Vinnerne i testen er Venstre og SV. Arbeiderpartiet, FrP og Høyre kommer dårligst ut.

Forrige måned kom NHO med sin karakterbok over partienes næringspolitikk. Den ga så godt som full score for Venstre med karakteren 5 av 6 mulige. NHO vurderte bl.a. hvilken effekt partienes politikk for neste stortingsperiode vil ha på vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet. Den eneste grunnen til at vi knapt blir slått av H er at vi trekkes ned for Venstres energi- og klimapolitikk, men det lever vi til gjengjeld godt med. De partiene som scorer dårligst hos NHO er SV med 2+ og SP med 3+.

Terninger

Foto: Microsoft

På kunnskapsorådet er det organisasjonen Abelia (kunnskap og teknologibedrifter) som har vurdert partiprogrammene. Organisasjonen som har 700 bedrifter som medlemmer, ga Venstre følgende dom: "Venstre er tydelig og klar på målet om kunnskapssamfunnet og har gjennomtenkte tiltak. Venstre snakker om kunnskapsbasert næringsliv med troverdighet."

Kunnskap, miljø og næringspolitikk burde vel oppta de fleste ved dette valget, og disse undersøkelsene viser med all tydelighet at Venstre er et svært godt alternativ den 14. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**