Mer læring — mindre byråkrati

Alle partier er opptatt av å gjøre skolen stadig bedre. Men skal forslagene til forbedringer føre til en positiv utvikling i skolen, må de bygge på en korrekt beskrivelse av virkeligheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dessuten må de som arbeider i skolen oppleve tiltakene som fornuftige.

Politikerne vedtar stadig nye reformer for å gjøre skolen bedre. Hensikten er god, men ulempen er at det medfølger store krav til rapportering. Dette er tid lærerne heller kunne brukt på forberedelser og tettere oppfølging av elever.

Tonje Løwer Gurholt

Tiden er ikke inne for flere reformer og mer byråkrati. Dessuten kan ikke skolen løse alle samfunnsproblemer. Rektorene og lærerne vet hva som må til for å få en enda bedre skole. Det er politikernes oppgave å gi dem redskapene: Venstre vil prioritere mer tid til læringsarbeidet, ressurser og kompetanse. Lærerne må få tid som gjør det mulig å gi nok hjelp til elevene, og ekstra ressurser til de elevene som trenger det.

Tonje Løwer Gurholt
1. kandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**