Regjeringen svekker luftfartsmiljøet i Troms

Nedleggelse av Flyskolen, manglende opptak av flyfagselever og nedbygging av vedlikeholdskapasitetene for helikoptre på Bardufoss flystasjon svekker opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Bardufoss, mener tidligere oberst i Forsvaret Rolf O Austgard, som er leder av Målselv Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nedleggelse av Flyskolen, manglende opptak av flyfagselever og nedbygging av vedlikeholdskapasitetene for helikoptre på Bardufoss flystasjon svekker opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Bardufoss.

Styrke flyfaglig kompetanse
Den sittende regjering har godkjent en søknad fra industrien representert ved Thales Norge om finansiell og kompetansemessig støtte til en forstudie for å se på mulighetene for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for helikopter i Norge. Forprosjektet arbeider med den forutsetning at et kompetansesenter skal lokaliseres i Rogaland med en satellitt i Troms for å dekke nordområdene. Mye tyder på at et slikt senter vil få en prislapp på mer enn en milliard kroner og mellom 100 og 200 medarbeider. Den totale løsningen er tenkt å tilfredsstille forsvarets militære behov. Dette må sees i sammenheng med at Stortinget har bestemt at Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for helikopter i Forsvaret, mens den sittende regjering bygger ned den lokale flyfaglige kompetansen.

Hvis trening, logistikk og vedlikehold av forsvarets nye kystvakt-, fregatthelikopter og eventuelle nye transporthelikopter flyttes ut av Troms fylke, vil ikke Bardufoss flystasjon utvikles til en hovedbase for helikopter slik som Stortinget har bestemt.

Venstre har fokus på kompetanse

Sollied og Lilland HSTY

Foto: K Furu

Venstres førstekandidat i Troms, Roar Sollied vil med sine kunnskaper om Forsvaret, næringslivet og kompetansebygging være en garantist for at det fortsatt vil bli satt fokus på styrking av luftfartsmiljøet og opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter i Troms. Et nasjonalt kompetansesenter for helikopter lagt til Troms vil ha stor betydning for videreutvikling av helikoptermiljøet i Nord Norge med tanke på redningstjeneste, havariberedskap, ressursovervåkning og helikoptervirksomhet knyttet til gass og oljevirksomhet. Stem Venstre og stem på Roar Sollied hvis du vil være med på å styrke det flyfaglige miljøet i Troms.

Rolf Austgard
Leder Målselv Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**