Etterlyser politisk lederskap for kollektivtilbudet

4. august sendte Venstre brev til fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) med krav om at hun, som øverste ansvarlige politiker for kollektivtilbudet, innførte åtte strakstiltak for et bedre kollektivtilbud. BA trykket brevet i debattspaltene sine. Fylkesordføreren har ennå ikke svart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trolleybuss TIDE Buss

– Jeg synes det er synd at den politiske ledelsen for kollektivtilbudet i fylket ikke viser større engasjement for å bedre situasjonen. Akkurat nå virker kollektivtilbudet helt uten politisk lederskap, sier Paarup Michelsen.

Strakstiltakene som Venstre foreslo i brevet til fylkesordføreren var disse:
Tiltak 1: Gjøre det mulig å fylle månedskort andre steder enn hos sjåføren.
Tiltak 2: Gjøre det mulig å kjøpe enkeltbillett på Narvesen, 7-eleven og SMS.
Tiltak 3: Sette navn på alle busstopp i Bergen.
Tiltak 4: Endre dagens ruteinformasjonstavler i venteskurene.
Tiltak 5: Få på plass logisk skiltering på bussene.
Tiltak 6: Begynne med annonsering av"neste stoppested" (helstautomatisk av trafikksikkerhetsmessige hensyn):
Tiltak 7: Få på plass nye nettsider med bedre søkeinformasjon.
Tiltak 8: Få mer realistiske rutetider.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Gjennomføring av disse strakstiltakene handler ikke om penger, men om politisk vilje. Denne viljen finnes åpenbart ikke i den politiske ledelsen i Hordaland Fylkeskommune i dag, sier Paarup Michelsen.

Brevet var underskrevet Lars-Henrik Paarup Michelsen (Hordaland Venstres 2.kanidat til stortingsvalget), Inge Børslien (fylkestingsrepresentant for Hordaland Venstre) og Alf-Helge Greaker (leder av Bergen Venstre).

Buss
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**