Østre Toten kommune, en aktiv personalutvikler

Østre Toten kommune er kommunens største organisasjon, og gir tilbud til kommunens innbyggere hele døgnet. Østre Toten Venstre mener dette stiller sterke krav til kommunen som arbeidsgiver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For at en organisasjon skal fungere er det viktig at alle ledd i organisasjonen er kjent med sine arbeidsoppgaver. En måte dette kan gjøres på er utarbeidelse av stillingsbeskrivelser som sier hva som forventes av den enkelte arbeidstaker i forhold til ansvarsområder, oppgaver og lignende, og hva den enkelte ansatt da kan forvente fra kommunen for å kunne gjennomføre de aktuelle oppgavene.

Kommunen har en stabil arbeidsstyrke. Det lyses sjelden ut stillinger, og nye oppgaver løses oftest ved interne omplasseringer. Dette er generelt en fordel da de ansatte allerede kjenner til kommunen. Ulempen er blant annet at det sjelden kommer inn folk som har sett det som en fordel å holde seg faglig oppdatert ut fra karriere-ønsker, og dermed kan tilføre kommunen nye ideer.

Østre Toten Venstre ser det som en selvfølge at systematisk kompetansebygging — herunder lederkompetanse blir en viktig oppgave for den administrative ledelsen å sørge for. Endringer i samfunnet stiller stadig nye krav til tjenestene som krever fleksibilitet i alle ledd. Siden dette er å betrakte som investeringer, mener vi at er det forsvarlig å bruke av fondsmidler for å løse denne oppgaven.

Østre Toten Venstre mener at:
Det skal utarbeides stillingsbeskrivelser for alle typer stillinger i Østre Toten Kommune. Alle ansatte skal kunne kjenne sine arbeidsområder og oppgaver.
Alle ledige faste stillinger skal lyses ut eksternt.
Systematisk kompetansebygging bør være en prioritert oppgave for kommunens personalkontor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**