Østre Toten Kommune, en aktiv skoleeier

Østre Toten kommune har de siste årene brukt store beløp på investeringer på de fysiske rammene til skolehverdagen for elevene i kommunen. Resultatet er nå 7 moderne barneskoler, 1 nyoppusset ungdomsskole på Skreia og nå har arbeidet for å forbedre Lena ungdomsskole blitt satt i gang. Nå mener vi i Østre Toten Venstre at fokuset skal ligge på de faglige rammene i skolehverdagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Større fokus på spes.ped tidligere i barneskolen. Ikke alle barn er like, behovet for oppfølging og ressurser vil da variere fra elev til elev. Slik denne tjenesten fungerer i dag så er hovedtyngden av dens arbeid lagt på tiltak rettet inn mot eleven når han eller hun er på ungdomsskolen. Mye av grunnlaget for dette er at PP tjenesten ikke kan sette i gang tiltak før etter tidligst 3 år etter at en elev har blitt meldt inn. Nærmest en tredjedel av tiden i grunnskolen blir altså brukt til kartlegging av behov i stedet for å sette inn tiltak så tidlig som mulig.

Fokus på mål i skoletjenesten. Gode resultater krever klare mål. For å få et så godt som mulig grunnlag for læring for kommunens elever uavhengig av skolested og læringsnivå må det bli sett på målene for skoletjenesten i kommunen. Dette for å fremheve hva som kan forventes av den enkelte skole og den enkelte ansatt i forhold til aktiviteten og tjenesten de skal levere.

Østre Toten Venstre vil at det:
Må bli sett på rutinene i forhold til melding av barn som har et mulig spes.ped behov så tidlig som mulig, og oppfølging av de ansatte som må ta dette ansvaret.
Utarbeides en plan som er politisk forankret med klare mål i forhold til tjenestenivåene og administrasjonsnivåene i skoletjenesten i Østre Toten, fra rådmann og ned til den enkelte elev.
Opprettes et fond for kompetanseheving i Østre Toten Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**