Kulturskoler er viktig for Venstre

I dag debatterte Venstres nestleder Trine Skei Grande kulturskoletilbudet i NRK P2s kulturnytt. – Det er et mål for Venstre at alle barn og unge som ønsker det får tilbud om opplæring i kunstneriske fag, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En ny studie fra Telemarksforskning på oppdrag fra Redd Barna og Norsk kulturskoleråd viser at antall søkere går ned når prisen øker i kulturskolene. Studien viser også at bredden i tilbudet som gis er avgjørende for hvor mange barn som deltar.

Korps

Foto: stock.xchng

Kulturskolen et kommunalt tilbud
Trine Skei Grande mener at pris ikke er den eneste faktoren som er avgjørende for om man sender barna på kulturskolen, men at kulturbarrierer også er medvirkende. Regjeringen har lovet 40 millioner i øremerkede midler til kulturskolene nå på tampen av valgkampen. Skei Grande er redd for at dette vil medføre en sentralstyring av kulturskolene. – Skal vi få frem de gode kulturskoletilbudene må man ta utgangspunkt i lokalt kulturliv. Kommunene trenger ikke statlige direktiver, jeg er redd det vil gi et mer gjennomsnittlig tilbud som ikke har den dynamikken som frivillige og kunstnerne i kommunen lokalt kan bidra med, forklarer Skei Grande. – Venstre mener at kulturskolene først og fremst er et kommunalt ansvar, men nasjonale ordninger bør bidra til å styrke kulturskolene, fortsetter Skei Grande.

Frivillige må ikke glemmes
– Vi må ikke i denne debatten glemme det frivillige tilbudet som gis, mange skolekorps og andre frivillige lag og organisasjoner driver med opplæring og gjør et veldig viktig arbeid på dette feltet, påpeker Skei Grande.

Nei til makspris
Arbeiderpartiet og SV har tatt til orde for å se på en løsning med maksprisordning i kulturskolene, dette mener Skei Grande vil virke mot sin hensikt. — Vi må ha inntektsgraderte betalingssystemer og søskenmoderasjon. Vi ser at maksprisen i barnehagene har ført til at de ressurssterke betaler mindre og de ressurssvake må betale mer derfor vil vi ikke ha makspris i kulturskolene, sier Skei Grande.

Kultur, teater

Foto: Microsoft

Se til Valdres
Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul vil ha et prøveprosjekt med kulturskoler inn i SFO. Skei Grande mener at dette er ikke noe man trenger å ha prøveprosjekt på, det er bare å se til venstrestyrte Valdres hvor man har integrert kulturskolen inn i SFO. – Der betaler man 500 kroner halvåret, og 80 % av barna benytter seg av tilbudet. Man må ha lokalpolitikere som er villig til å prioritere kulturskolen, staten kan ikke utføre denne oppgaven, avslutter Skei Grande.

Hele debatten kan høres her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**