Ingen velger sin barndom

Venstre vil ha et krafttak for å redusere fattigdom blant barn og unge. De fleste partier har vært opptatt av å bekjempe fattigdom. På tross av uttalt vilje går tallene og utviklingen dessverre i feil retning og vi har fått flere fattige de siste 4 årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De som fikk med seg TV2’s "Lørdagsmagasinet" sist lørdag, fikk se og høre fra Frelsesarmeens slumstasjon i Bergen, hvor det nå var tre ganger så mange barnefamilier som hentet gratis mat sammenlignet med i fjor.

Fattigdom

Foto: Microsoft

Fattigdom rammer enkeltmennesker og det skjer svært ofte uventet og tilfeldig. Ofte som følge av mange ulike årsaker. Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår, skal være rause. I Venstre har vi derfor førsteprioritet på å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.

I Norge er det minst 50.000 barn som vokser opp i fattige familier. Selvsagt lider ikke fattige barn i Norge, sammenlignet med mange andre land, men disse barna har ikke tid til å vente på at foreldrene skal fullføre skoleringsopplegg eller komme i jobbtrening. Deres barndom er nå! Venstre er derfor av den klare mening at det trengs et politisk løft umiddelbart.

Vi mennesker er høyst forskjellige og det er ulike årsaker til at man har havnet i en ufrivillig fattigdom. Derfor kan det ikke bare fokuseres på universelle ordninger. Det må være ordninger som både må differensieres og kombineres med målrettede tiltak for nettopp og nå dem som trenger hjelpen aller mest. Vi kan ikke lage universelle ordninger hvor hver og en får det samme beløpet eller de samme virkemidlene. Vi må tørre å tenke litt nytt og utradisjonelt. For å få endret livssituasjon er det mange som trenger sammensatt hjelp, i større eller mindre grad. Venstre foreslår økt bruk av individuelle planer, å sørge for at disse er forpliktende for stat, kommune, helsevesen og den enkelte som er berørt.

Venstre foreslår ti helt konkrete tiltak for å bedre livssituasjonen til de barnefamiliene som sliter økonomisk og trenger støtte. Blant tiltakene er innføring av en garantert minstelønn (borgerlønn) på 2G, differensiert barnetrygd og priser i barnehage og SFO. Videre må det bli enklere å kombinere arbeid og trygd samt heve aldersgrensene for egenandeler for helsetjenester og lønn ved barns sykdom.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Det er dessverre slik at vi ikke alle starter med blanke ark og like muligheter når vi kommer til verden, – og ingen velger sin barndom.

Vear, 10. september 2009
Kåre Pettersen
1. kandidat for Venstre i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**