Inkallelse til medlems og styremøte

Alle nye og gamle medlemmer er velkommen til medlems og styremøte i Bø venstre på Sandvin

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


INNKALLING TIL MEDLEMS-OG STYREMØTE I BØ VENSTRE

Møtet blir holdt onsdag 16. september kl 1900 på KONTORET på Sandvin

Saksliste:
Sak: 23/09 Godkjenning av innkalling og saksliste til dette møte.
Sak: 24/09 Referat fra møte 10. juni.
Sak: 25/09 Nytt fra Bø kommunestyre.
Sak: 26/09 Aktuelle saker for partiet.
Sak: 27/09 Eventuelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**