Nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen!

Venstre er det partiet som stiller et klart miljøultimatum i valgkampen. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er noen av de mest sårbare vi har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De er gyteområdet for verdens siste store bestand av torsk og er uvanlig rike på naturverdier. I den rødgrønne regjeringen har miljøet møtt nederlag på nederlag. Man har åpnet for å lete etter olje og gass utenfor de nevnte havområdene.

Regjeringen har videre satt rekord i antall nye letetillatelser for oljeindustrien. Den har blant annet åpnet for oljeboring i Barentshavet, på Goliatfeltet og for leteaktivitet utenfor Jan Mayen. Og på toppen av det hele kommer ikke regjeringen med satsing på fornybar energi, til tross for at dette var en del av klimaforliket.

Venstre kommer ikke til å delta i en regjering i neste periode som starter oljeleting eller oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Venstre vil:
innføre vern mot petroleumsaktivitet i nevnte områder
at Norge i neste stortingsperiode skal ta de avgjørende stegene fra å være fossilnasjon til å bli et samfunn basert på fornybar energi
iverksette tiltak som gjør at Norge når sin Kyoto-forpliktelse innenlands innen 2012
være en garantist for at innenlands utslipp reduseres med minst 25 prosent innen 2020
knytte krav om investering i ny fornybar energi ved konsesjonstildeling på sokkelen

Knut Magnus

Ved å gi din stemme til Venstre ved dette stortingsvalget sørger du for:
å få nytt blod, nemlig Tonje L. Gurholt inn på Telemarksbenken i Stortinget!
garanti for en regjering som ikke vingler i miljøspørsmålene i årene som kommer.

En slik regjering trenger et sterkt Venstre. På samme måte som vi ikke trenger å vite om det er gull under Hardangevidda, trenger vi ikke å vite om der er olje i havet utenfor Lofoten og Vesterålen. Vi vil ikke grave der uansett!

Knut Magnus
Leder Bamble Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**