Tre gode grunner for å stemme Venstre

Ved valget bør du stemme Venstre, og jeg skal gi deg tre gode grunner; miljø, velferd og kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


1. Miljø
Satse på fornybar energi. Føre en restriktiv arealpolitikk (spesielt i strandsonen og med tanke på jordvern). Halvere reisetiden med tog Oslo — Larvik innen 2020, med dobbeltsporet jernbane, prosjektfinansiert. Arbeide for integrert tog- terminal ved Sandefjord Lufthavn Torp.

2. Skole og kunnskap
Innføre kompetanseår for lærerne. Ved Høgskolen i Vestfold, ha økt fokus på forskning og innovasjon.

3. Velferd
Styrke forebyggende helsearbeid, bl.a. styrke helsesøstertjenesten. Bedre tann- helsetjenesten ved offentlig delfinansiert tannhelseordning. Øke innsatsen for å oppnå mer behandling, bedre pleie og mer omsorg overfor syke eldre, barnevern og rus. Vi trenger mer robuste kommuner som er i stand til å ivareta de tunge velferdsoppgavene. Sammenslåinger av mindre kommuner kan være aktuelt for å få til dette.

Anne Marie Horntvedt

Norge trenger et sterkt, liberalt og grønt Venstre som sørger for at det verken blir blå eller rød dominans i den kommende fireårsperioden.

Stem Venstre for de beste løsninger og visjoner for framtida!

Anne Marie Horntvedt,
Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**