Velkommen til medlemsmøter

Det går mot en spennende høst i Skedsmo Venstre. Her følger en oversikt over de viktigste politiske møtene i kommunen samt medlemsmøter i Skedsmo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres logo

Foto: Venstre

Skedsmo Venstre har medlemsmøte ca. én gang i måneden. Der er alle medlemmer og interesserte velkommen til å delta.

Medlemsmøtene er vanligvis lagt til mandagen før hovedutvalgsmøtene, og er derfor kombinert gruppe-og medlemsmøte. I tillegg er det satt opp et kurs i Venstre-skolen trinn 1 et temamøte. Mer informasjon om disse kommer etter hvert. 6. november er det budsjettkonferanse der det vil bli gjennomgang av neste års kommunebudsjett.

Alle møter finner sted på Venstres kontor på Rådhuset, med mindre annet er nevnt. Venstre-skolen og temamøtene finner sted i kantina på Rådhuset.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt på [email protected] eller ringe Boye Bjerkholt på 93412869.

September
23. Formannskapsmøte, 08.30
23. Debattmøte med idretten, 18.00, Leirsund Velhus

Oktober
07. Kommunestyremøte, 18.00
12. MEDLEMSMØTE, 18.00
13. Klimakonferanse, 18.00, Skedsmo Samfunnshus (Skedsmokorset)
14. Formannskapsmøte, 08.30
14. Hovedutvalgsmøter, 18.00
20. VENSTRE-SKOLEN TRINN 1, 18.00
21. Formannskapsmøte, 08.30

November
04. Kommunestyremøte, 18.00
06. BUDSJETTKONFERANSE, 17.00
09. MEDLEMSMØTE, 18.00
11. Formannskapsmøte, 08.30
11. Hovedutvalgsmøter, 18.00
18. Formannskapsmøte, 08.30

Desember
02. Kommunestyremøte, 09.00
03. TEMAMØTE, 18.00
07. MEDLEMSMØTE, 18.00
09. Formannskapsmøte, 08.30
09. Hovedutvalgsmøter, 18.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**