Etterlyser større presisjonsnivå og politisk handling på asylfeltet

Nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, er oppgitt over det lave presisjonsnivået i innvandringsdebatten. Hun mener også de siste utspillene fra Arbeiderpartiet avslører at partiet er mer interessert i avisoppslag enn å komme med konkrete løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Det er åpenbart at verken Bøhler eller Støre har forstått hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder asyl, sier Skei Grande og viser til den siste ukas oppslag om internering og Støres forsøk på å slå tilbake mot egne partifeller.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Arbeiderpartiet skuffer
Skei Grande er skuffet over Arbeiderpartiets stigmatisering og handlingslammelse.

– Tiden er ikke inne for å snakke pent eller stygt om asylsøkere, men å diskutere konkrete tiltak for å registrere, identifisere og saksbehandle raskere, sier nestlederen.

– Jeg er helt enig med Støre i at vi ikke skal omtale en sårbar gruppe i generelle ordelag, men samtidig foreslår jo Støre ingen konkrete tiltak. Det får meg til å undres over om han ser utfordringene, sier Skei Grande.

Grønland
Skei Grande tar gjerne AP-politikere med på en gåtur på Grønland.

– Jeg inviterer gjerne Jonas Gahr Støre til en gåtur i min bydel, Gamle Oslo, for å se hvilke utfordringer vi har med asylsøkere som selger narkotika, sier Skei Grande og fortsetter: – Samtidig vil jeg gjerne ta med Bøhler rundt kvartalet for å snakke med en asylsøker som aldri har hatt noe pass eller gyldig identifikasjon, og som måtte flykte for å redde sitt eget liv, sier hun.

Venstre mener vi må registrere, identifisere, saksbehandle og bosette/returnere raskere.

Venstres logo

Foto: Venstre

Venstres tiltak for å få oversikt og kontroll over asylstrømmen:
– Opprette en identifikasjonsenhet i underlagt Politiets utlendingsenhet (PU). Vi trenger en slagkraftig enhet. I dag er kompetansen spredt og mindre enn 10 personer jobber med dette på heltid. Målet er å identifisere hvem asylsøkeren er.
– Opprette en mobil registreringsenhet under PU. 2-3 registreringsbiler som reiser ut og registrerer asylsøkere ved grenseoverganger (grenseoverganger som, Ørje, Rygge, Svinesund.) I dag får asylsøkerne utdelt en lapp med adressen til PU i Oslo. Dvs at det kommer mange mennesker inn over landegrensene som vi ikke en gang har registrert.
– Opprette en transporttjeneste som frakter utviste fanger til Trandum. Etter et utvisningsvedtak blir man i dag bedt om å ta bussen til Oslo, for så å melde seg for utvisning. Det holder ikke.
– Styrke politisamarbeidet i Schengen for å bedre registreringsrutinene. Mange asylsøkere blir aldri registrert når de ankommer land som Italia, Hellas og Spania. For å bedre registreringsrutinene mener Venstre at Norge bør inngå et samarbeid med disse landene, hvor norsk politi bistår de lokale politimyndighetene med registrering.

Venstres mottakspolitikk
– Venstre mener vi må forsøke å innkvartere asylsøkere i mindre mottak eller i private hjem. Det er dårlig integreringspolitikk å samle mange asylsøkere på ett sted og i tillegg nekte dem rett til å jobbe. Signalet Norge da gir er at det vokser penger på trær. Det er dårlig politikk overfor asylsøkeren, dårlig integreringspolitikk og dårlig politikk for samfunnsøkonomisk.
– Venstre mener vi kan lære av Sverige på dette feltet: I Sverige bor ca 55 prosent av asylsøkerne i egne boliger, hos venner eller bekjente. De resterende 45 prosentene bor i mottak. Asylsøkerne får like mye utbetalt om de bor i mottak eller privat Sverige har ikke asylmottak på samme måte som i Norge. Asylsøkerne blir innkvartert i leiligheter. Det finnes 50 administrative asylmottaksentre. De administrerer en rekke leiligheter som asylsøkerne får bo i. Via disse sentrene får de hjelp til blant annet skole og lege.

Det viktigste i Venstres integreringspolitikk
– Rett og plikt til jobb for asylsøkere.
– Gi større rom for å kunne kreve deltakelse på norsk- og inkluderingskurs for innvandrere som mottar sosialstøtte.
– Økt støtte til frivillige organisasjoner som driver norsk- og inkluderingskurs.
– Språkopplæring barn (i barnehage, på helsestasjon, omreisende språkpedagoger)
– Barnehagepriser og SFO skal avgjøres lokalt — ut fra lokale forutsetninger, tilbud og særpreg, men i tillegg skal det fastslås (i forskrift) at forsørgere med lav inntekt skal betale gradert sats av maksimal oppholdsbetaling. På denne måten sørger vi for at alle har råd til å ha barn i barnehage og SFO.
– Midlertidig oppholdstillatelse for ureturnerbare eller vanskelig returnerbare.
– En bedre gründerpolitikk generelt og spesielt rettet mot innvandrere, for eksempel "Introduksjonsbedrift" i regi av Ungt Entreprenørskap.
– Lettere å få godkjent utdannelse fra andre land.
– Innføre samme regler for midlertidige ansettelser for det private næringslivet som vi i dag har i det offentlige.
– Prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i offentlig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**