Viktig å beholde de lokale politistasjonene i fylket

Dette var ett av de temaene som opptok lederen av Politiets Fellesforbund (PF) i fylket; Per E. Holth, da Venstres toppkandidater i fylket, Kåre Pettersen og Monica Hofer Augheim møtte PF denne uka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Med på møtet var også Per Bruun-Lie fra Horten Venstre.

Møtet var kommet i stand som følge av en invitasjon fra Politiers Fellesforbund. Holth la fram de sakene hans organisasjon var spesielt opptatt av. Det ble et møte med gjennomgang av mange interessante utfordringer og problemstillinger.

Politi

Foto: Venstre

En av sakene som opptok Holth var engstelsen for nedlegging av flere av stasjonene i fylket, som eks. vis Horten. Årsaken var kravet om besparelser i etaten, og for ikke å redusere stillinger var man redd løsningen i stedet ble en sentralisert etablering i Vestfold.

Fra Venstre ble det gitt klart uttrykk for at man ville gå inn for å beholde dagens stasjoner i de ulike Vestfoldbyene. Nærpoliti har mange positive effekter og er med på å gi innbyggerne en større trygghet i tillegg til at politiet selv er tettere på innbyggerne.

Et annet tema som både Kåre Pettersen og Per E. Holth diskuterte var den felles bekymringen for økt bruk av vekterselskaper i rollen som et slags erstatningspoliti. For Venstre er også bekymringen knyttet til rettssikkerheten for innbyggerne ved utstrakt bruk av vekterselskaper i roller som politiet burde utføre.

På møtet ble også bemanning og rekrutteringssituasjon belyst. Det er en kjempeutfordring at 9 av 10 av dagens studenter ved Politihøgskolen vurderer en annen karriere enn innenfor politietaten.
Det blir derfor viktig å ta vare på seniorene i etaten, og tilby fleksible løsninger slik at tjenestemenn vil velge å stå lenger i stillingene.

Jsutisminister Storbergets forslag om å ha lavere krav til norskkunnskap ved opptak til poltihøgskolen var et tema i forbindelse med opptak av nye studenter.

Venstre-politiker Abid Raja, som er advokat og medlem av Kriminalitetsforebyggende råd og uttalte følgende til Aftenposten 4.9:

— Jeg er klart imot kvotering av minoriteter til politiet. Det rammer alle med utenlandsk bakgrunn, og gir et inntrykk av at politifolk med minoritetsbakgrunn har et B—stempel. Det finnes så mange utrolig dyktige folk med innvandrerbakgrunn, at det burde være helt unødvendig å gi dispensasjon fra kravet om norsk, sier Raja.

— Det er svært viktig å rekruttere flere innvandrere til politiet. Men jeg er skeptisk til å gi dispensasjon fra kravet om norsk. Snakker du dårlig norsk, så er det veldig uheldig hvis du skal være politi. Det er et helt feil signal å sende at man ikke krever gode norske kunnskaper i norsk politi, sier Raja. Han mener det eneste unntaket bør være medisinske årsaker som dysleksi, eller at vedkommende har helt spesielle egenskaper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**