Det holder ikke med fine ord

Den beste garantien for en rask bybaneutbygging er et sterkt Venstre både i byråd og i regjering. Det siste kan bergenserne gjøre noe med allerede på mandag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bybane

I en dobbeltside i BA 9. september erklærer Anne-Grethe Strøm-Erichsen at Bybanen er den viktigste saken for henne ved dette valget. Hurra for det! Men problemet er at med dagens rødgrønne regjering og samtidig blågult byråd vil ikke Bybanen kunne bygges videre fra Lagunen før etter 2025.

Som en av Bybanens mange mødre er jeg oppriktig bekymret over den tafatte innsatsen som gjøres for videreutbyggingen av banen. Strøm-Erichsen gjorde en stor innsats sammen med flere for å vedta bygging av Bybanen i 2000. Men en mor kan ikke bare dra til Oslo, og ikke engang sende “barnebidrag” til Bybanens videre utvikling.

Bybane Bergen

Dessverre sitter Strøm-Erichsen i en regjering som så til de grader underprioriterer den viktigste kollektivsatsingen i Bergen noensinne. Byrådet tør ikke å ta inn flere bompenger før 2025, mens regjeringen har sviktet fullstendig i bevilgningen av statlige midler. En veldig uheldig kombinasjon slik det ser ut nå!

Bybane Bergen

Kjære Anne-Grete! Hvorfor støttet ikke din regjering Venstres forslag om ti milliarder kroner mer i belønningsmidler til kollektivtrafikk i NTP (Nasjonal Transportplan) når denne ble behandlet før sommeren? Dette ville gitt 200 millioner kroner mer til bybaneutbygging i Bergen hvert år over den neste tiårsperioden.

Det holder ikke med fine ord lenger. Nå må det satses tungt på videre utbygging, og da må byrådet og regjeringen slutte å krangle om hvem som har skylden for manglende satsing på Bybanen, og heller finne løsninger!

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Med Venstres vilje til å ta inn noe mer bompenger i Bergen, samt de statlige bevilgningene i vårt forslag til NTP, kan Bybanen nå Flesland i 2015, og NHH i 2017. Med dagens byråd og regjering vil ikke banen nå ut til Flesland før kanskje 2029 og 2034 på NHH! Den beste garantien for en rask bybaneutbygging er et sterkt Venstre både i byråd og i regjering.

Det siste kan bergenserne gjøre noe med allerede på mandag!

Gunn-Vivian Eide
stortingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**