En svært aktiv stortingsrepresentant

Også i år er Vera Lysklætt den stortingsrepresentanten fra hele Nord-Norge som tilsammen har stilt flest
skriftlige spørsmål og spørretimespørsmål til regjeringas medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt. Foto: Kjartan Almenning

Vera Lysklætt. Foto: Kjartan Almenning

Lysklætt har sørget for at statsråder har måttet svare for seg om bl.a. energi- og miljøspørsmål, om helse og velferd og om skole og utdanning. I tillegg så har Lysklætt vært spesielt opptatt av spørsmål som angår den samiske befolkningen.

Se lister over saker Lysklætt har tatt opp:
* alle spørsmål
* samiske spørsmål
* Finnmark-spørsmål

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**