Boligfeltet Vestre Goa

Boligfeltet “Vestre Goa” mellom Viste Hageby og Viste Strandhotell er på 90 dekar og vil omfatte 315 boenheter. Ferdigstillelse av samlet infrastruktur, bruksrett til boligene og klar for innflytting vil kunne skje tidligst julen 2010, ifølge Ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre bidro med sin interpellasjon i kommunestyret 10.09.09 til en felles forståelse av utbyggingen: All infrastruktur skal stå ferdig før brukerne på boligfeltet får bruksrett. Det betyr at kommunestyrets enstemmige forslag fra juni 2007 er fastslått, og dermed er den feilaktige bestemmelsen i reguleringsplanen (feil tekst på kommunens hjemmeside) avvist og vil bli rettet opp.

Noe har “gått galt” hos Rådmannen når teksten er blitt endret til at adkomstveien kun skal være “vedtatt i plan” (ikke stå ferdig). Et enstemmig kommunestyre har på forslag fra Venstre oversendt sakskomplekset til kommunens Kontrollutvalg.

Formannskapet (Venstre uten verv her) har vedtatt selvkost for “Vestre Goa” som på vanlig måte beregner inn både kostnader for direkte opparbeidelse og internt arbeid kommunen utfører og får utført i form av planlegging, oppmåling og prosjektledelse. Videre er også tatt med såkalte “indirekte kostnader” som beboerne vil bli belastet. Dette dreier seg om 15 millioner for den planlagte tverrveien mellom rundkjøring ved Viste Hageby mot Kvernevikveien. Forslaget er til politisk behandling. Alternativ adkomstvei er opprusting av Goaveien, slik Sp og Venstre har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**