Penger til skolene og støytiltak

Et enstemmig kommunestyre 10.09.09 har avsatt kr 300.000 til videreutdanning for lærere og kr 100.000 er avsatt som man kan søke på til tiltak mot støy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Begge deler mener Venstre er positive ekstrabevilgninger.

Delegeringsreglementet: En enstemmig kommunestyre ønsker at det avholdes et seminar om Delegeringsreglementet og den politiske organisering av kommunen. Hvor mye og hvilke sakstyper skal delegeres fra politikk til administrasjon? Hvordan er kommunen best organisert politisk – flere typer utvalg i samsvar med mangfoldet av fag/tjenesteområdene?

Venstre og Frp fremmet sammen et forslag om å sette ned et politisk sammensatt utvalg i regi av Ordføreren for å se på hele sakskomplekset. Nedstemt mot Frp og Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**