Hvorfor stemme Venstre?

Fordi vi har en fremtidsrettet politikk som prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Venstre har politikk som vil bidra til å skape fremtidens nye arbeidsplasser, løse miljøutfordringene og skape et godt grunnlag for fremtidens velferdssamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Faksimile fra TA

Faksimile fra TA

Det er ikke slik at valget står mellom enten individuell frihet eller et sterkt fellesskap.
Det er ikke slik at valget står mellom fellesskapet eller skattlette for de som har mest.
Det er ikke slik at valget står mellom en sterk offentlig sektor eller en storstilt privatisering.
De gode politiske løsningene ligger i balansen mellom dette. Det handler om at valgfrihet og fellesskap lar seg forene. Det handler om Venstres sosialliberale løsninger.

Kunnskap: Satsing på forskning og kunnskap er helt avgjørende for at vi skal klare å skape det nye næringslivet vi skal leve av når oljen tar slutt. Forskning og kunnskap er viktig for å løse de store miljøutfordringene vi står overfor. Og fremtidens velferd sikres gjennom fremtidens arbeidsplasser Kunnskap er viktig for at barn og ungdom skal finne sin plass i samfunnet. Kunnskapsformidlingen i skolen må få frem at alle er gode til noe.

Miljø
: Klima på jorda er i dramatisk endring. Venstre vil gjøre noe med det. Miljøbedrifter vil bli morgendagens vinnere. Venstre vil redusere skatt på arbeid, men ha økt skatt på miljøskadelig adferd. Venstre vil ha reduserte CO2 utslipp, mer fornybar energi og vern om det biologiske mangfold på land og til havs. Samferdsel er viktig for miljøet. Vi vil ha en offensiv satsing på jernbane, kollektivtrafikk og sykkelveier.

Velferd: Bortsett fra miljøutfordringene er det å løse fremtidens velferdsutfordringer en av de viktigste oppgavene. Venstre vil ha en velferdsreform hvor flere helse- og omsorgstjenester, penger og fagfolk flyttes til en forsterket helse- og sosialtjeneste i kommunene. Da kan vi gi behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø, slik at vi får et bedre tilbud og økt verdighet både for pasienter og pårørende. Da må vi også ha kommuner som er i stand til å gi flere og bedre helse, pleie og omsorgstjenester.

Er du klar for å sende en ombudsperson til Stortinget som er:
Helt uavhengig av særinteresser,
plassert midt på den politiske skala,
som fører en politikk i balansen mellom individet og fellesskapet,
og som vil prioritere kunnskap, miljø og velferd.
Da har du kun én mulighet, og det er Venstre.

Uansett hva du velger, godt valg!

Tonje Løwer Gurholt
1. kandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**